ล่าสุดPerspective หมาย ถึง

Perspective หมาย ถึง

ต้องอ่าน

ถ้าตามหลักการ โดยลองเขียนเส้นดู น่าจะได้ เหมือนกันนะครับ… เปรียบเหมือนคุณ ถ่ายรูปภายใน …ห้อง 1 ห้อง แล้วใช้เลนส์ ธรรมดา คุณจะได้ภาพเก็บยังไงก็ไม่หมด… จะอยู่ที่ประมาณ a hundred องศา แล้ว เอา 18 ถ่าย FULL FRAME ประมาณ 100 องศาเหมือนกันครับ… ไหม…พวกโจรปัตตานี เขาคิดจะตั้งเมืองหลวงที่ไหน…” ใครทั้งสิ้น…นี่…ถ้าไม่ไช่นายหัวสอาด จันทร์ดี ผมไม่คิดว่าจะได้เล่าเรื่องแบบนี้ให้ใครฟัง…” ใหม่นะ…อย่าใช้ทางเดิม…” ผมตอบรับทันที”ได้…ขอบคุณมากโทน..”

perspective หมาย ถึง

อย่าว่านะครับ …ผมเห็นตอนแรก นึกว่า ผีหลอก คอยาว มือยาว กว่าปกติ.. “มันมาถึงแล้วหรือยัง..” ผมถาม โทนตอบว่า “เพิ่งผ่านแดนเข้ามา…” ขับเคลื่อนโดย Blogger. ธ.ก.ส.จ่ายค่าสินไหมประกันภัยข้าวนาปี-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วกว่า 1.5 พันลบ.

รายชื่อผู้ถูกใจกระทู้นี้ คน

ถ้าจุดมองของเราอยู่ใกล้วัตถุ…หรือ บรรยากาศนั้นๆ เพียงใด… ส่วนที่อยู่ใกล้ก็จะเริ่มดูยาวเกินจริงผิดสัดส่วน สำหรับระยะห่างที่มันยิ่งห่างออกไปเรื่อยๆเทียบเป็นอัตราส่วนระหว่างระยะห่างของตัวเรากับ วัตถุอ้างอิงครับ… รูปประกอบ 1 และ 2 เนี่ย ผมเขียนจำลององศาของเลนส์ 18 FULL FRAME มาให้ดูครับ.. จะเห็นว่า วัตถุยิ่งอยู่ด้านข้างเท่าใด กล่องที่เห็นเป็นลูกบาศก์ ก็จะยิ่งดูยาวแปลกๆ…..

perspective หมาย ถึง

สิ่งที่องค์กรควรจะทำ คือเปลี่ยนมุมคิด โดย “ไม่ให้ในสิ่งที่องค์กรคิดว่าพนักงานอยากได้ อยากมี อยากพัฒนา” แต่ให้เริ่มจาก “การสร้างความมีส่วนร่วม ให้พนักงานคิดว่าเค้าอยากได้อะไร อยากมีอะไร อยากพัฒนาอะไร” แล้วบริษัทนำข้อมูลเหล่านั้นมาสร้างให้เกิดขึ้นจริง.. ดังที่ Jameson บ่งชี้ลักษณะของ postmodernism ในแง่กรรมวิธีของการผลิตและเท็คโนโลยี ปัญหาของคำจำกัดความที่สองของ postmodernism ที่มีมาจากประวัติศาสตร์และสังคม มากกว่าวรรณกรรมหรือประวัติศาสตร์ศิลปะ แนวคิดนี้กำหนด postmodernism ในนามของการเข้าไปก่อรูปของสังคมทั้งหมด กำหนดทัศนะคติของสังคม/ประวัติศาสตร์ ที่ชัดเจน คือแนวคิดนี้ขัดแย้งกันในเชิง ระหว่าง “postmodernity” กับ “modernity” แทนที่จะเป็นระหว่าง “postmodernism” กับ “modernism.” ความเปลี่ยนแปลงอันหนึ่ง คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากความรอบรู้ในการบรรยายของบุคคลที่สาม มุมมองที่เฉพาะเจาะจง และเงื่อนไขทางศีลธรรมที่ชัดเจน เช่น เรื่องราวการบรรยายของ Faulkner เป็นตัวอย่างหนึ่งของแนวเขียนแบบ modernism. มาเขียนภาพ PERSPECTIVE แบบ Plot เส้น…ต่อ เส้นกันดู จะรู้ว่า อะไรที่มันอยู่ใกล้ๆสัดส่วนมันผิดไปจริงๆ มิใช้จากหลักการ แต่เป็นความรู้สึก ของเรา เพระหลักการมันถูกต้องครับ… อะไรก็ตามที่อยู่ใกล้ๆ ตาเรา ถ้าเราพยายามถ่างตามองมันโดยไม่ต้องกลอกตาตาม… ใช้ประสาทสัมผัสจับความรู้สึก….ความรู้สึกเราจะรู้สึกได้ว่าใกล้ๆ มันห่างออกมาค่อนข้างมากจริงๆ…

5 การปรับพฤติกรรมตามแนวคิดนักจิตวิทยา กลุ่มมนุษย์นิยม

ความสำคัญของการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. แล้วสะดุดตากับภาพนี้แหละ ตรงบริวเณที่ ล้อมสีเอาไว้นั่นแหละครับ เป็นผลที่เกิดจาก อะไรครับ … เกี่ยวกับ เปอสเปคทีฟ หรือเปล่า ครับ.. ขอความรู้ผู้ด้อยวิชา ด้วยครับ ขอบคุณ ครับ..

  • ผมว่าการที่มีคนเรียกว่า PERSPECTIVE DISTORTION มันเป็นเพียงมุมมองที่ผิดจาก สายตาคนเรา แค่นั้น….
  • ขับเคลื่อนโดย Blogger.
  • ดังที่ Jameson บ่งชี้ลักษณะของ postmodernism ในแง่กรรมวิธีของการผลิตและเท็คโนโลยี ปัญหาของคำจำกัดความที่สองของ postmodernism ที่มีมาจากประวัติศาสตร์และสังคม มากกว่าวรรณกรรมหรือประวัติศาสตร์ศิลปะ แนวคิดนี้กำหนด postmodernism ในนามของการเข้าไปก่อรูปของสังคมทั้งหมด กำหนดทัศนะคติของสังคม/ประวัติศาสตร์ ที่ชัดเจน คือแนวคิดนี้ขัดแย้งกันในเชิง ระหว่าง “postmodernity” กับ “modernity” แทนที่จะเป็นระหว่าง “postmodernism” กับ “modernism.”
  • รูปประกอบ 1 และ 2 เนี่ย ผมเขียนจำลององศาของเลนส์ 18 FULL FRAME มาให้ดูครับ..
  • ใหม่นะ…อย่าใช้ทางเดิม…” ผมตอบรับทันที”ได้…ขอบคุณมากโทน..”
  • ความเปลี่ยนแปลงอันหนึ่ง คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากความรอบรู้ในการบรรยายของบุคคลที่สาม มุมมองที่เฉพาะเจาะจง และเงื่อนไขทางศีลธรรมที่ชัดเจน เช่น เรื่องราวการบรรยายของ Faulkner เป็นตัวอย่างหนึ่งของแนวเขียนแบบ modernism.

คราวนี้ลองมาคิดถึงอัตราส่วนของภาพที่อยากได้สิครับ..อยากได้เต็มๆ เก็บรายละเอียด 2 ด้านได้ครบ.. แต่ระยะห่างระหว่างเลนส์กับ วัตถุ มันมีอัตราส่วนไม่เท่ากัน กล้องที่อยู่ไกล้ … จะมีสัดส่วนระหว่างระยะห่างของเลนส์ กับระยะห่างของวัตถุแต่ละชิ้นแตกต่างกัน มากกว่า กล้อง และเลนส์ ตัวที่อยู่ไกล….

ทำไม บริษัทยักษ์ใหญ่จึงมุ่งสู่ การจัดอันดับความยั่งยืน

“Modernism” โดยทั่วไปอ้างถึงความเปลี่ยนแปลงทางสุนทรีย์ศาสตร์กว้างๆในศตวรรษที่ ๒๐ ขณะที่ “modernity” อ้างถึงรากฐานทางปรัชญา การเมือง และความคิดด้านจิรยะธรรม ซึ่งถือเป็นรากฐานของความคิดทางสุนทรีย์พื้นฐานของ modernism. อาจเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการการเริ่มคิดถึง -postmodernism ก็โดยการคิดถึงสิ่งที่เกี่ยวกับความทันสมัย-modernism ความเปลี่ยนแปลงเกิดจากการเริ่มและขยายความจากความทันสมัย -Modernism มีสองประเด็นหลัก หรือสองแนวทางในคำจำกัดความ ทั้งสองนี้เกี่ยวข้องกับความเข้าใจในแนวคิด -postmodernism. สังคมแบบองค์รวมจึงประกอบไปด้วยชุมชนต่างๆ ที่แตกต่างหลากหลายทับซ้อนกันไปมา โดยต่างก็มีอิสระในการกำหนดและจัดการตามความเป็นจริงของตน และด้วยการติดต่อสื่อสารกันอย่างเสรี ก็ก่อให้เกิดเป็นเครือข่ายที่สลับซับซ้อนเพื่อร่วมกันปรับปรุง/ปรับเปลี่ยนความเป็นจริงของตนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งในที่สุดจะทำให้เกิดความเป็นเอกภาพบนพื้นฐานของความแตกต่างที่หลากหลาย…

perspective หมาย ถึง

มาเป็นหนึ่งเดียว จึงเรียก เบอร์ซาตู โดยไม่มีคำว่า “พูโล” พ่วงท้ายเลย เบอร์ หมายถึง “อับดับที่…” กสิกรฯ มองหุ้นสัปดาห์หน้า 1,635-1,705 ติดตามสถานการณ์โควิด-ยูเครน-Fund Flow-ตัวเลขศก. ตัวแปรอื่นอาจเป็นที่ DISTORTION ของเลนส์ ครับ ผมคงไม่ทราบเหมือนกัน… หรือไม่เหมือน ไม่แน่ใจครับ…

จึงกระซิบบอกผมว่า “ผมกำลังจะหาทางออกนายหัว ข่าวว่าดอเยาะจะเผา “โซโย” อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับ…” โทนบอกว่า “ได้ยินยิ่งกว่าได้ยิน เขารู้แล้วด้วยว่าพวกนั้นจะตั้งที่ไหนเป็นเมืองหลวงของรัฐปัตตานี…” บทที่ three ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรม ( Behavioral… ผมว่าการที่มีคนเรียกว่า PERSPECTIVE DISTORTION มันเป็นเพียงมุมมองที่ผิดจาก สายตาคนเรา แค่นั้น….

perspective หมาย ถึง

บทความล่าสุด