ล่าสุดการ กระตุ้น หัวใจ ต้อง กด กระดูก หน้าอก ให้ ยุบ ลง ไป เท่าใด

การ กระตุ้น หัวใจ ต้อง กด กระดูก หน้าอก ให้ ยุบ ลง ไป เท่าใด

ต้องอ่าน

ภาพรวมของตำแหน่งการติดแผ่นขั้วไฟฟ้า บนหน้าอกได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อ AED ข้างบน ถ้าใช้ paddle แทน pad ควรวาง paddle ให้ห่างจากกัน และไม่ควรปล่อยให้เจลที่ใช้ทา paddle ไหลเยิ้มออกมาในระหว่าง paddle ทั้งสองอัน เพราะจะทำให้ไฟฟ้าวิ่งลัดมาบนผิวหนังโดยไม่ผ่านหัวใจ การใช้ self-adhesive pad ได้ผลดีเท่ากับการใช้ gel pad หรือใช้ paste และควรจะติดไว้เพื่อการมอนิเตอร์ตั้งแต่ก่อนเกิดหัวใจหยุดเต้น เมื่อเกิดหัวใจหยุดเต้นก็ใช้สำหรับการช็อกไฟฟ้าได้ทันที จึงควรใช้ self-adhesive pads เป็นรูทีนแทนการใช้ paddle (Class IIa; LOE 2, 4). มีงานวิจัยแบบสุ่มตัวอย่าง 3 รายการ และงานวิจัยอื่นๆอีกจำนวนหนึ่ง บ่งชี้ว่าเมื่อบุคลการทางการแพทย์หรือแพทย์ทำ pacing ในผู้ป่วยที่เป็น asystole ในสถานการณ์นอกโรงพยาบาลและในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล ไม่ได้ทำให้อัตราการรอดชีวิตถึงโรงพยาบาลหรืออัตรารอดชีวิตถึงวันออกจากโรงพยาบาลดีขึ้น เมื่อพิจารณาร่วมกับความสำคัญของการกดหน้าอกไม่ให้ขาดตอนและไม่มีหลักฐานอื่นใดมาบอกว่าการทำ pacing ผู้ป่วย asystole มีประโยชน์อะไร จึงแนะนำว่าไม่ควรหยุดกดหน้าอกเพื่อทำ pacing ในผู้ป่วย asystole . มีรายงานผู้ป่วยหลายรายว่าเกิดไฟไหม้ขึ้นจากการจุดโดยไฟแลบขณะช็อกไฟฟ้าซึ่งหน้าสัมผัสของ paddle ไม่แนบสนิทกับผนังหน้าอก ในบรรยากาศที่มีออกซิเจนมาก . รายที่เกิดไฟไหม้รุนแรงที่สุดเป็นกรณีที่สายส่งออกซิเจนของท่อช่วยหายใจหลุดออกมาจาก tracheal tube ก่อนทำการช็อกไฟฟ้าทำให้ออกซิเจนถูกเป่าผ่านหน้าอกผู้ป่วยขณะทำการช็อกไฟฟ้า .

การ กระตุ้น หัวใจ ต้อง กด กระดูก หน้าอก ให้ ยุบ ลง ไป เท่าใด

AHA เป็นสมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกา เป็นองค์การไม่แสวงหาผลกำไร ที่ส่งเสริมการดูแลหัวใจที่ถูกต้องและพยายามที่จะลดการเสียชีวิตที่เกิดจากโรคระบบหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองหลักๆก็ง่ายๆคือการทำ CPR อย่างถูกต้อง การปฐมพยาบาลผู้ป่วยด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่ถูกต้องและการใช้งานเครื่อง AED นี่แหละ…. เมื่อเจอคนหมดสติเริ่มต้นให้ปลุกผู้ป่วยก่อน เค้าอาจจะแค่นอนอยู่ก็ได้ ถ้าไม่มีสติก็…. โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา…

บทความล่าสุด