ล่าสุดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ใด ที่ แพทย์ ใช้ ถ่าย ภาพ ปอด เพื่อ ช่วย ใน การ...

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ใด ที่ แพทย์ ใช้ ถ่าย ภาพ ปอด เพื่อ ช่วย ใน การ วิเคราะห์ โรค

ต้องอ่าน

มันถูกใช้ในการตรวจจับการฝ่อของนิวเคลียสเหล่านี้ในโรคพาร์กินสันและ parkinsonisms อื่นๆ, และยังตรวจจับการเปลี่ยนแปลงความเข้มของสัญญาณในโรคซึมเศร้าและจิตเภท. การใช้งานที่พบมากที่สุดของเทคนิคนี้คือการการขจัดสัญญาณพื้นหลังในการถ่ายภาพ MR. นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ใช้ในการถ่ายภาพระบบประสาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพิจารณาลักษณะสมบัติของแผล white matter ในเส้นโลหิตตีบหลายเส้น. แน่นอนว่าวิธีการดังกล่าวจะต้องทำโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆที่เกี่ยวข้องกับ ferromagnetic.

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ใด ที่ แพทย์ ใช้ ถ่าย ภาพ ปอด เพื่อ ช่วย ใน การ วิเคราะห์ โรค

โปรตอนที่ผูกพันจะเกี่ยวข้องกับโปรตีนและเนื่องจากพวกมันมีการสลายตัว T2 สั้นมากพวกมันจึงไม่ช่วยให้ภาพคมชัดได้อย่างปกติ. อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโปรตอนเหล่านี้มียอดคลื่นเรโซแนนซ์ที่กว้างพวกมันสามารถจะถูกกระตุ้นโดยคลื่นชีพจรที่ความถี่คลื่นวิทยุซึ่งไม่มีผลกระทบต่อโปรตอนอิสระ. การกระตุ้นพวกมันจะช่วยเพิ่มความคมชัดของภาพโดยการโอนของสปินที่อิ่มตัวจากแหล่งรวมที่ผูกพันไปยังแหล่งรวมอิสระ, ซึ่งเป็นการลดสัญญาณของน้ำอิสระ. การโอนอำนาจแม่เหล็กแบบ homonuclear นี้จะให้การวัดทางอ้อมของเนื้อโมเลกุลขนาดใหญ่ในเนื้อเยื่อ. การดำเนินการถ่ายโอนอำนาจแม่เหล็กแบบ homonuclear จะเกี่ยวข้องกับการเลือกการชดเชยความถี่ที่เหมาะสมและรูปร่างพัลส์ที่ไปอิ่มตัวสปินที่แข็งแรงพอสมควร, ภายในข้อจำกัดความปลอดภัยของอัตราการดูดซึมที่เฉพาะสำหรับ MRI.

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคืออะไร?

โดยระมัดระวังในการเลือก เวลาพลิกกลับ TI (เวลาระหว่างการพลิกกลับและพัลส์ที่กระตุ้น), สัญญาณจากเนื้อเยื่อใดๆ สามารถขจัดออกได้. ส่วนดาวเคราะห์ จะส่องแสงสว่างสม่ำเสมอไม่กะพริบ ดาวเคราะห์นั้นใกล้โลกเรามากกว่าดาวฤกษ์ แต่แสงที่ส่องออกมาจากดาวเคราะห์มีหลายลำแสง เมื่อผ่านชั้นบรรยากาศก็เกิดการหักเหของลำแสงแต่ละลำมาตัดกัน ผลรวมของลำแสงที่ส่องมาจึงสม่ำเสมอกว่าลำแสงของดาวฤกษ์… ผู้ป่วยโรคอ้วนและหญิงตั้งครรภ์อาจพบเครื่อง MRI จะเป็นแบบแน่นเกินไป. หญิงตั้งครรภ์ในไตรมาสที่สามยังอาจมีปัญหาในการนอนหงายเป็นชั่วโมงหรือมากกว่าโดยไม่ได้ขยับ.

  • อย่างไรก็ตาม ในเนื้อเยื่อชีวภาพที่ซึ่ง’ตัวเลขของ Reynolds’ อยู่ในระดับต่ำที่เพียงพอสำหรับกระแสที่จะเป็นการไหลแบบเรื่อยๆ, การซึมผ่านอาจเป็นแบบ anisotropic.
  • จอภาพแสดงการขาดออกซิเจนมักจะถูกนำมาใช้เพื่อความระมัดระวังด้านความปลอดภัย.
  • เพราะการดับส่งผลในการสูญเสียอย่างรวดเร็วของ cryogens จากแม่เหล็ก, การ recommissioning แม่เหล็กมีราคาแพงและใช้เวลานาน.
  • การวางแนวของภาพจะถูกควบคุมโดยการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กหลักโดยใช้ขดลวดที่มีจำนวนขดที่ลดลั่นกันไป.
  • แม้จะไม่เจ็บปวด, MRI สแกนจะไม่เป็นที่พอใจสำหรับผู้ที่อึดอัดในที่ปิดทึบหรือไม่สะดวกสบายกับอุปกรณ์ถ่ายภาพที่ล้อมรอบพวกเขา.

ความต่างสีของภาพอาจต้องถ่วงน้ำหนักเพื่อแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างทางกายวิภาคหรือโรคที่แตกต่างกัน. แต่ละเนื้อเยื่อกลับสู่สภาพสมดุลหลังจากการกระตุ้นโดยกระบวนการที่เป็นอิสระของเวลาผ่อนคลายแบบ T1 (Spin–lattice) และ T2 (Spin-spin). MR-ปลอดภัย— อุปกรณ์หรือสิ่งปลูกถ่ายไม่ใช่แม่เหล็กอย่างสมบูรณ์, ไม่นำไฟฟ้า, และไม่มีปฏิกิริยากับความถึ่วิทยุ, ทำการกำจัดภัยคุกคามหลักที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอน MRI เรียบร้อยแล้ว. MRI เป็นการตรวจสอบของทางเลือกในขั้นตอนก่อนผ่าตัดของโรคมะเร็งทวารหนักและโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก, และมีบทบาทในการวินิจฉัย, การเตรียมการ, และการติดตามผลของเนื้องอกอื่นๆ. วิธีการนี้จะใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติ paramagnetic ของ neuromelanin และสามารถนำมาใช้ในการมองเห็นภาพ substantia nigra และ locus coeruleus.

ข้อดีข้อเสียของ Mri

วิธี CBF ให้ข้อมูลเชิงปริมาณมากกว่าสัญญาณ BOLD, แม้ว่าจะสูญเสียอย่างมีนัยสำคัญของความไวการตรวจสอบ[ต้องการอ้างอิง]. บางระบบของ MRI ที่เชี่ยวชาญพิเศษได้รับการพัฒนาเพื่อช่วยให้ทำการถ่ายภาพพร้อมไปกับการผ่าตัด. อย่างไรก็ตาม ที่ใช้กันโดยทั่วไปมากขึ้น วิธีการผ่าตัดจะถูกขัดจังหวะชั่วคราวเพื่อทำการถ่ายภาพ MR เพื่อตรวจสอบความสำเร็จของขั้นตอนหรือแนวทางการทำงานภายหลังการผ่าตัด[ต้องการอ้างอิง]. ในหลักการ MRI แบบ hetereonuclear magnetization transfer สามารถนำมาใช้ในการตรวจสอบการมีหรือการไม่มีของพันธะทางเคมีที่เฉพาะเจาะจง. ในวิธีการนี้, เนื้อเยื่อจะถูกกระตุ้นอ่อนๆ, ในขณะที่สัญญาณจะรวมตัวกันในระนาบโดยทันทีที่เหนือกว่าระนาบของการกระตุ้น, จึงได้ภาพเส้นเลือดดำที่เพิ่งย้ายมาจากระนาบที่ถูกกระตุ้น.

แม้ว่าคนนั้นจะสามารถเห็นรอบกระจกและความใกล้ชิดของอุปกรณ์ที่เห็นได้ชัดมาก, ภาพลวงตานี้ค่อนข้างสามารถโน้มน้าวใจมากและบรรเทาความรู้สึกอึดอัดได้. ไททาเนียมและโลหะผสมของมันมีความปลอดภัยจากแรงดูดและแรงบิดที่ผลิตโดยสนามแม่เหล็ก, แม้ว่าอาจจะมีความเสี่ยงบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับแรงที่เกิดจากกฏของ Lenz ที่กระทำกับอุปกรรืปลูกถ่ายไทเทเนียมในพื้นที่ที่มีความไวภายในอวัยวะเช่นการปลูกถ่ายกระดูกโกลนในหูชั้นใน. สิ่งแปลกปลอมภายนอกประเภท ferromagnetic เช่นเศษเปลือก, หรืออุปกรณ์ปลูกถ่ายโลหะเช่นการผ่าตัดใส่อวัยวะเทียมและคลิปหลอดเลือดโป่งพองแบบ ferromagnetic ก็อาจเป็นความเสี่ยงเช่นกัน. ปฏิสัมพันธ์ของสนามแม่เหล็กและความถี่วิทยุที่มีกับวัตถุดังกล่าวจะนำไปสู่​​ความร้อนหรือแรงบิดของวัตถุในระหว่างการทำ MRI. สภาพแวดล้อมของ MRI อาจก่อให้เกิดอันตรายในผู้ป่วยที่มีอุปกรณ์ MR-ไม่ปลอดภัย เช่นประสาทหูเทียมและเครื่องกระตุ้นหัวใจถาวรส่วนใหญ่.

บังแจ็ค เผยหมดเปลือก ความจริงบนเรือสปีดโบ๊ต กระติก พลาดรับงาน

เนื่องจากฮีโมโกลบินที่ไม่หล่อเลี้ยงด้วยออกซิเจนจะลดทอนสัญญาณ MR, การตอบสนองของหลอดเลือดจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของระบบประสาท. ธรรมชาติที่แม่นยำของความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมของระบบประสาทและสัญญาณ BOLD เป็นหัวข้อของการวิจัยในปัจจุบัน .ผลกระทบของ BOLD นี้ยังทำให้เกิดการผลิตแผนที่ความละเอียดสูง 3 มิติของเส้นเลือดดำภายในเนื้อเยื่อของระบบประสาท. สังคมการแพทย์ได้ออกแนวทางปัญหาสำหรับว่าเมื่อไรแพทย์ควรใช้ MRI กับผู้ป่วยและแนะนำไม่ให้มีการใช้ที่มากเกินไป. MRI สามารถตรวจพบปัญหาของสุขภาพหรือยืนยันการวินิจฉัยโรค, แต่สังคมการแพทย์มักจะแนะนำว่า MRI ไม่ใช่ขั้นตอนแรกในการสร้างแผนการที่จะวินิจฉัยหรือการจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ป่วย. กรณีที่พบบ่อยคือการใช้ MRI เพื่อหาสาเหตุของอาการปวดหลังส่วนล่าง; วิทยาลัยแพทย์อเมริกัน, ยกตัวอย่าง, ได้แนะนำที่ค้านกับขั้นตอนนี้ที่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะส่งผลให้เกิดผลด้านบวกให้กับผู้ป่วย.

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ใด ที่ แพทย์ ใช้ ถ่าย ภาพ ปอด เพื่อ ช่วย ใน การ วิเคราะห์ โรค

เครื่องสแกนเนอร์กว้าง 1.5 เทสลาอุโมงค์สั้นสามารถเพิ่มอัตราความสำเร็จของการตรวจสอบในผู้ป่วยที่มีปัญหาในที่ปิดทึบและจะช่วยลดความจำเป็นอย่างมีนัยสำคัญในการตรวจ MRI ที่ต้องใช้ยาระงับความรู้สึกช่วยเมื่อปัญหาในที่ปิดทึบมีความรุนแรง. การถ่ายภาพแบบถ่วงน้ำหนักตามความอ่อนไหว เป็นรูปแบบใหม่ของความคมชัดใน MRI ที่แตกต่างจากความหนาแน่นของสปิน, การถ่ายภาพแบบ T1, หรือ T2. วิธีการนี้จะใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของความอ่อนไหวระหว่างเนื้อเยื่อด้วยกันและใช้การสแกนสะท้อนที่ชดเชยความเร็วอย่างเต็มที่, สามมิติ, RF ที่เสียแล้ว, ความละเอียดสูง, 3D ไล่ระดับ. การเก็บข้อมูลและการประมวลภาพพิเศษนี้ผลิตภาพที่เพิ่มความคมชัดที่ไวมากกับเลือดดำ, การตกเลือดและการเก็บรักษาเหล็ก. มันถูกใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและการวินิจฉัยของเนื้องอก, หลอดเลือดและโรคประสาทหลอดเลือด (โรคหลอดเลือดสมองและการตกเลือด), หลายเส้นโลหิตตีบ, อัลไซเมอร์และยังตรวจพบการบาดเจ็บของบาดแผลที่สมองที่อาจไม่สามารถวินิจฉัยได้โดยใช้วิธีการอื่น. MRI มีข้อได้เปรียบของการมีความละเอียดเชิงพื้นที่สูงมากและเชี่ยวชาญมากในการถ่ายภาพลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการถ่ายภาพการทำงาน.

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ใด ที่ แพทย์ ใช้ ถ่าย ภาพ ปอด เพื่อ ช่วย ใน การ วิเคราะห์ โรค

เพื่อดำเนินการศึกษา ผู้ป่วยจะอยู่ในตำแหน่งภายในเครื่องสแกน MRI ซึ่งมีสนามแม่เหล็กที่เข้มข้นสูงรอบๆบริเวณที่จะถ่ายภาพ. การประยุกต์ทางการแพทย์ส่วนใหญ่พึ่งพาการตรวจจับสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุที่ปล่อยออกมาจากอะตอมไฮโดรเจนที่ถูกกระตุ้นในร่างกาย (ปรากฏในเนื้อเยื่อใดๆที่มีโมเลกุลของน้ำ) โดยใช้พลังงานจากสนามแม่เหล็กที่สั่นที่ความถี่ที่เหมาะสม. การวางแนวของภาพจะถูกควบคุมโดยการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กหลักโดยใช้ขดลวดที่มีจำนวนขดที่ลดลั่นกันไป. เมื่อขดลวดเหล่านี้เปิดและปิดอย่างรวดเร็ว, พวกมันสร้างเสียงการสแกน MRI ที่มีลักษณะซ้ำๆ.

การดับตามธรรมชาติเป็นเรื่องผิดปกติ, แต่การดับยังอาจเกิดจากความผิดปกติของอุปกรณ์, หรือเทคนิคการเติมสาร cryogen ที่ไม่เหมาะสม, หรือสารปนเปื้อนภายใน Cryostat, หรือการรบกวนอย่างสุดขั้วของแม่เหล็กหรือการสั่น. ตามที่อธิบายไว้ใน’ฟิสิกส์ของการสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก’, ตัวสแกนของ MRI หลายตัวต้องพึ่งพาของเหลวภาวะเย็นยิ่งยวดเพื่อเปิดใช้งานความสามารถในการนำกระแสยิ่งยวดของขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าภายใน. แม้ว่าของเหลวที่ใช้จะไม่มีพิษ, สมบัติทางกายภาพของมันจะเป็นอันตรายที่เฉพาะเจาะจง. วิธีการทางสถิติจะถูกใช้ในการสร้างแผนที่พารามิเตอร์ 3D ของสมองเพื่อแสดงให้เห็นภูมิภาคของเยื่อหุ้มสมองซึ่งแสดงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอันหนึ่งในกิจกรรมในการตอบสนองต่อหน้าที่. FMRI มีการใช้งานในการวิจัยพฤติกรรมและองค์ความรู้รวมทั้งในการวางแผนการศัลยกรรมของพื้นที่สมองที่ใช้ในการพูด. การประยุกต์ใช้ในระบบกล้ามเนื้อรวมถึงการถ่ายภาพกระดูกสันหลัง, การประเมินของโรคข้อและเนื้องอกในเนื้อเยื่ออ่อน.

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ใด ที่ แพทย์ ใช้ ถ่าย ภาพ ปอด เพื่อ ช่วย ใน การ วิเคราะห์ โรค

คานและโมเมนต์ของแรง คาน เป็นเครื่องกลชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นแท่งยาวสม่ำเสมอวางอยู่บนจุดหมุน ส่วนประกอบของคาน 1. การแยกสารเนื้อผสม การแยกสารเนื้อผสม สารเนื้อผสมเป็นสารไม่บริสุทธิ์ เกิดจากสารตั้งแต่ 2 ชนิดมาผสมกันแล้วไม่รวมตัวเป็นเนื้อเดียว จึงอาจเรี… “ชายเสียชีวิตหลังจากถูกดูดเข้าไปในเครื่องสแกน MRI ที่โรงพยาบาลอินเดีย” . อีกตัวอย่างหนึ่งคือ MP-RAGE (magnetization-prepared fast acquisition with gradient echo), ที่ปรับปรุงภาพของโรคเยื่อหุ้มสมองตีบหลายจุด.

แสงที่ตัดกันระหว่างเรื่องสีเทาและสีขาวทำให้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับหลายเงื่อนไขของระบบประสาทส่วนกลางรวมทั้งโรคเสื่อมของเซลล์ประสาท, โรคจิตเสื่อม, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคติดเชื้อและโรคลมบ้าหมู. MRI ยังช่วยในการศัลยกรรมสมองที่อาศัยภาพสามมิติและรังสีศัลยกรรม สำหรับการรักษาเนื้องอกในสมอง, หลอดเลือดแดงและดำผิดรูป, และสภาวะในการรักษาด้วยการผ่าตัดอื่นๆ. การถ่ายภาพแบบ Multinuclear เป็นหลักของเทคนิคการวิจัยในปัจจุบัน. อย่างไรก็ตาม การใช้งานที่อาจเกิดขึ้นจะรวมถึงการถ่ายภาพการทำงานและการถ่ายภาพของอวัยวะที่เห็นว่าไม่ดีบน 1H MRI (เช่นปอดและกระดูก) หรือเป็น contrast agent ทางเลือก. 3HE hyperpolarized ที่หายใจเข้าไปสามารถนำไปในการถ่ายภาพการกระจายตัวของช่องว่างอากาศภายในปอด.

บทความล่าสุด