ล่าสุดคาถา บูชา ราหู แบบ ย่อ

คาถา บูชา ราหู แบบ ย่อ

ต้องอ่าน

แถมพระคาถาบูชาพระพฤหัสบดี จากพระอรหันต์ ๘ ทิศ สั้นๆ ฉบับย่อ ฉบับพกพา มีดังนี้ … มหิงสาเป็นพาหนะ ประจำอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และแสดงถึงอักษรวรรค จะ [ จ ฉ ช ฌ ญ ] … มีตำนานจากแหล่งที่มาต่างๆ ที่กล่าวขวัญถึงประวัติของ ” เทวดาดาวนพเคราะห์ ” อันมีดังต่อไปนี้คือ … คาถาบูชา พญานาค ตั้งนะโม3จบ ชีวิตรุ่งโรจน์ ทรัพย์ส… ในการพยากรณ์ จึงไม่นิยมพิจารณาพระเกตุมากนัก [ เกตุคือนก ๒ หัว …

จาก หนังสือสวดมนต์ของคุณแม่สิริ กรินชัย (ด้วยความเคารพรัก และได้เคยปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกับคุณแม่สิริ กรินชัย จึงขอคัดลอกบทสวดมนต์ของคุณแม… บทกรวดนํ้าและอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับ อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย “ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายข… ของดำเช่น เหล้าเชี่ยงชุน กาแฟดำ เฉาก๊วย ขนมเปียกปูนฯ รวมทั้งหมด ๘ อย่าง [ ตัวพระราหู ] … หันหน้าไปทางทิศเหนือ [ ปีนี้ วันที่ ๒๑ ก.พ.พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราหูจรสถิตราศีมิถุน – ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ] …

ข่าว

เอาเทียนดำเล่มเล็กๆไปปักโดยรอบ ที่ถาด … ดาวเสาร์จะอยู่ที่ราศีธนู ๒ ปีครึ่ง โดยประมาณ [ ถ้าไม่พักไม่ถอยหลัง ] … เอาเทียนเหลืองเล่มเล็กๆไปปักโดยรอบ ที่ถาด …

คาถา บูชา ราหู แบบ ย่อ

และนี่คือที่มาของเรื่องราวทั้งหมดที่ได้กล่าวมา …

คำภาวนาก่อนเริ่มบทสวดพระพิฆเนศ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ [ ๓ จบ ] … ดาวพฤหัสบดีจะอยู่ที่ราศีธนู ๑ ปีโดยประมาณ [ ถ้าไม่พักผ่อน หรือ ถอยหลัง ซัก ๕ – ๖ เดือน … เป็นประจำ บ่อยๆ ] … ในโหราศาสตร์ไทย พระอาทิตย์ถูกแทนด้วยสัญลักษณ์ ๑[ เลขหนึ่งไทย ] … ในเมื่อมีการเชื่อถือในเรื่องของ ” เทวดาดาวนพเคราะห์ ” …

คาถา บูชา ราหู แบบ ย่อ

ดี ชั่วไม่สน ถือข้างชนะเป็นหลัก ] … [ ปีนี้ วันที่ ๓๐ พ.ย.พ.ศ. ๒๕๖๐ พระเสาร์จรมาสถิตที่ราศีธนู – ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ] … ในวันที่ ๓๐ พ.ย.๒๕๖๐ เวลา ๐๐.๐๙ น. ดาวเสาร์จะย้ายราศีมาสถิตอยู่ที่ราศีธนู เรือนศุภะของลัคนาโลก …

บัญชีซ่อมแซมอาคารเช่า 2 รายจ่ายฝ่ายทุน เช่า ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ค่าซ่อม

ตั้งแต่โบราณกาลนานมาแล้ว มีความเชื่อที่สืบทอดกันมาอีกว่า … ดาวนพเคราะห์ต่างๆ นี้มีความผูกพันธ์กับมนุษย์โลกเป็นอย่างยิ่ง และนิทานโบราณก็จะมีคำกล่าวอ้างอิงกล่าวขานมาถึง … คาถาบูชาพระแก้วมรกต หรือ คาถาบูชาพระพุทธมหามณีรัตน… พระคาถาสุริยะประภา จันทรประภา (คาถาขอเงินจากพระจัน…

๑.พระราหูถูกสร้างขึ้นมาโดยพระอิศวรหรือพระศิวะจากหัวกะโหลก ๑๒ หัว บดป่นเป็นผง ห่อผ้าสีทองแล้วประพรมด้วยน้ำอัมฤตเสกได้เป็นพระราหู มีสีวรกายสีนิลออกไปทางทองแดง มีวิมานสีนิลอยู่ในอากาศ ประจำอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ[ทิศพายัพ ] … และแสดงถึงเศษวรรคที่ ๑ [ ย ร ล ว ] …๒.พระราหูเป็นโอรสของท้าววิประจิตติและนางสิงหิกาหรือนางสิงหะรา เมื่อเกิดมามีกายเป็นยักษ์และมีหางเป็นนาคพระราหูเป็นเทวดานพเคราะห์ประเภทบาปเคราะห์ ให้ผลในทางลุ่มหลงมัวเมา พระราหูเป็นมิตรกับพระเสาร์และเป็นศัตรูกับ พระพุธอันมีเหตุตามนิทานชาติเวร … พระอังคาร เป็นเทวดานพเคราะห์ประเภทบาปเคราะห์ ให้ผลในทางรุนแรงและเร่าร้อน นั่นคือ ผู้ใดเกิดวันอังคาร หรือ มีพระอังคารสถิตร่วมกับ ลัคนา มักมีอารมณ์มุทะลุ ตึงตัง ชอบใช้กำลัง ใจร้อน ตามนิทานชาติเวร พระอังคารเป็นมิตรกับพระศุกร์และเป็นศัตรูกับ พระอาทิตย์ … พระอาทิตย์ เป็นเทวดานพเคราะห์ประเภทบาปเคราะห์ ให้ผลในทางก้าวร้าวรุนแรง นั่นคือ ผู้ใดเกิดวันอาทิตย์ หรือมีพระอาทิตย์สถิตร่วมกับลัคนามักมีอารมณ์รุนแรง ตัดสินใจไว เฉียบขาด รักอิสระ แต่ซื่อสัตย์ …ตามนิทานชาติเวรพระอาทิตย์ เป็นมิตรกับ พระพฤหัสบดีและเป็นศัตรูกับ พระอังคาร …

บทสวด คาถา สุริยะบัพพา

จึงเกิดมีตำราที่เป็น … ประโยชน์ของการสวดมนต์ พระธรรมคำสอนจาก สมเด็จพระพุฒ… รายละเอียดของตำนานดาวพระเคราะห์อย่างละเอียด … ดาวเสาร์ สถิตราศีละ ๒ ปีครึ่ง ก็มีพักถอยอยู่เหมือนกัน … มะหิทธิกา เตปิอัมเห อะนุรักขันตุ อาโรคะ เยนะ สุเขมะจะฯ …

  • ในโหราศาสตร์ไทย พระอังคารถูกแทนด้วยสัญลักษณ์ ๓ และด้วยเหตุที่สร้างขึ้นมาจากมหิงสา ๘ ตัว จึงมีกำลังพระเคราะห์เป็น ๘ สำหรับพระประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอังคารก็คือปางไสยาสน์และภายหลังมีปางลีลาเพิ่มอีกหนึ่งปาง …
  • ถ้ายังรู้สึกอยากสวดบูชาพระราหูต่อเนื่องก็มีอีกบทนะครับ …
  • จับโป๊ะแล้ว 1 ศูนย์โซเชียลมีเดีย ศปก.ตร.
  • พระอาทิตย์ เป็นเทวดานพเคราะห์ประเภทบาปเคราะห์ ให้ผลในทางก้าวร้าวรุนแรง นั่นคือ ผู้ใดเกิดวันอาทิตย์ หรือมีพระอาทิตย์สถิตร่วมกับลัคนามักมีอารมณ์รุนแรง ตัดสินใจไว เฉียบขาด รักอิสระ แต่ซื่อสัตย์ …ตามนิทานชาติเวรพระอาทิตย์ เป็นมิตรกับ พระพฤหัสบดีและเป็นศัตรูกับ พระอังคาร …
  • รายละเอียดของตำนานดาวพระเคราะห์อย่างละเอียด …

พระคาถามหาเมตตาใหญ่ ลำดับการสวดพระคาถามหาเมตตาใหญ่ ในการสวดคาถามหาเมตตาใหญ่แต่ละครั้งนั้น ผู้สวดพึงกระทำด้วยความตั้งใจ… พระคาถาสุริยะประภา จันทรประภา ( คาถาขอเงินจากพระจันทร์ ) สำหรับไหว้พระขอพร ในวันอมาวสี และวันปุรณมี เอกะจักขุ น… พอธูปดับสนิท ก็ดับเทียนได้เพื่อจะได้ใช้ในกาลข้างหน้าได้อีกพวกของเซ่นต่างๆห้ามนำมากินเด็ดขาดเพราะเป็นของบัดพลีแล้ว… ในวันพุธต่อไปไม่ต้องมีของดำก็ได้ ส่วนเทียนนั้นก็ใช้ของเก่าที่เหลือได้ จุดใหม่แต่ธูปอย่างเดียว … เริ่มสวดพระคาถาบูชาพระพฤหัสบดี … ในกรณีที่มีแต่ ดาวพฤหัสบดี ,ดาวเสาร์ ,พระราหู ที่มีทำพิธีมีเครื่องบัดพลี นั้นก็เพราะ …

คาถา บูชา ราหู แบบ ย่อ

มหิทธานุภาพ ผู้เป็นครูแห่งมนุษย์เทวาทั้งปวง ข้าฯ ขอน้อมบูชาผู้เป็นคุรุเทวาด้วยเศียรเกล้า ขอท้าวเธอจงบันดาลให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีแต่ความจำเริญรุ่งเรืองด้วยโภคทรัพย์โชคลาภนานาสักการดั่งจิตที่ตั้งอธิษฐานนี้ไว้ฉะนี้เทอญ … ดังนั้นดาวพระเคราะห์เหล่านี้จึงเพียงแต่สวดพระคาถาอย่างเดียวก็เพียงพอแล้ว … ถ้ายังรู้สึกอยากสวดบูชาพระราหูต่อเนื่องก็มีอีกบทนะครับ …

ลงมือ …อธิษฐานจิต ขอพรตามใจปรารถนา … ในทุกวันพุธ ตลอดปีครึ่งนี้ เราสามารถไหว้พระราหูได้ ในเวลา ๑๘.๐๐ น ถึง ๑๙.๓๐ น. [ ยาม๔ ก็คือยามที่ ๑ ยามพระราหู [ พุธกลางคืน ] นั่นเอง ] … ปีนี้ [ พ.ศ.๒๕๖๒ ] พระราหู จะย้ายมาอยู่ราศีมิถุนในวันที่ ๒๑ ก.พ.๒๕๖๒ เวลา ๐๒.๕๐ น.เป็นเวลา ๑ ปีครึ่ง … พอธูปดับสนิท ก็ดับเทียนได้เพื่อจะได้ใช้ในวันเสาร์ต่อไปได้อีก…

คาถา บูชา ราหู แบบ ย่อ

Hurry Up!

บทความล่าสุด