ล่าสุดมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราช มงคล อีสาน มี คณะ อะไร บ้าง

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราช มงคล อีสาน มี คณะ อะไร บ้าง

ต้องอ่าน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) รับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6/ปวช. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง) รับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. อีเวนต์ Dek-D •ติว On Stage •TCAS แฟร์ (เข้าฟรี!) •สอบ Pre-Admission TCAS •สอบ Pre-ONET ม.three •สอบ Pre-ONET •สอบเสมือนจริงพรี ก.พ.

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราช มงคล อีสาน มี คณะ อะไร บ้าง

© 2021 Mass Communication Technology | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร four ปี เทียบโอน) รับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) รับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6/ปวช. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร four ปี) รับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6/ปวช.

บทความล่าสุด