ความรู้รำวง มาตรฐาน มี ทั้งหมด กี่ เพลง

รำวง มาตรฐาน มี ทั้งหมด กี่ เพลง

ต้องอ่าน

เพลงรำวงมาตรฐานและท่ารำ เพลงและท่ารำที่ใช้ประกอบการเล่นรำวงมาตรฐาน 10 เพลง มีดังนี้ 1. เพลงงามแสงเดือน ใช้ท่า ชายและหญิง สอดสร้อยมาลา งามแสงเดือนมาเยือนส่องหล้า งามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำ (ซ้ำ) เราเล่นเพื่อสนุก เปลื้องทุกข์ให้วายระกำ ขอให้เล่นฟ้อนรำ เพื่อสามัคคีเอย. เพลงชาวไทย ใช้ท่า ชายและหญิงชักแป้งผัดหน้า ชาวไทยเจ้าเอย ขออย่าละเลยในการทำหน้าที่ การที่เราได้เล่นสนุก เปลื้องทุกข์สบายอย่างนี้ เพราะชาติเราได้เสรี มีเอกราชสมบูรณ์ เราจึงควรช่วยชูชาติ ให้เก่งกาจเจิดจำรูญ เพื่อความสุขเพิ่มพูน ของชาวไทยเราเอย. เพลงคืนเดือนหงาย ใช้ท่า ชายและหญิง สอดสร้อยมาลาแปลง ยามกลางเดือนหงาย เย็นพระพายโบกพริ้วปลิวมา เย็นอะไรก็ไม่เย็นจิต เท่าเย็นผูกมิตรไม่เบื่อระอา เย็นร่มธงไทยโบกไปทั่วหล้า เย็นยิ่งน้ำฟ้ามาประพรมเอย 5. รำวงมาตรฐาน หมายถึง ศิลปะแห่งการฟ้อนรำให้เข้ากับจั…

รำวง มาตรฐาน มี ทั้งหมด กี่ เพลง

บทความล่าสุด