ล่าสุดลํา ดับ เลขคณิต สูตร

ลํา ดับ เลขคณิต สูตร

ต้องอ่าน

จำนวน -176 เป็นพจน์ที่ เท่าใดของลำดับเลขคณิต -1,-6,-11,… ลองดูตัวอย่างอนุกรมนี้นะครับ 1,5,10,16,23 สังเกตว่าเป็นการ +4,+5,+6,+7… ใช้สิ่งที่โจทย์มา ในการหาสิ่งที่เราต้องการในข้อ 1. อนุกรม คือ ผลบวก ของลำดับ เช่น a1 + a2 + a3 + a4 + … เราก็จะได้พจน์ที่ต้องการหา เช่น 3, 6,10… จงหาพจน์ที่ 501 สังเกตว่า +3,+4,…

ลํา ดับ เลขคณิต สูตร

บทความล่าสุด