ล่าสุดอนุสัญญา สหประชาชาติ ว่า ด้วย การ เปลี่ยนแปลง ชั้น บรรยากาศ นั้น ประเทศ สมาชิก จะ...

อนุสัญญา สหประชาชาติ ว่า ด้วย การ เปลี่ยนแปลง ชั้น บรรยากาศ นั้น ประเทศ สมาชิก จะ ต้อง ดำเนิน การ ใน ข้อ ใด

ต้องอ่าน

ติดตามอ่าน “Urban Creature” นิตยสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณรักเมืองที่คุณอยู่ รักตัวเองมากขึ้นด้วยการเปิดมุมมองและนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต Better Life. ไปรษณีย์ไทยเปิดไดรฟ์ทรู 18 จุดทั่วประเทศ รับบริจาคกล่องและซองพัสดุไม่ใช้แล้ว ผลิตชุดโต๊ะ-เก้าอี้ให้โรงเรียน ตชด. ติดตามตรวจสอบการระบายฝุ่นละอองของโรงโม่ บด และย่อยหิน ในพื้นที่จังหวัด.. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของ กฟผ. แบบคำขอใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการออนไลน์ อบก.

อนุสัญญา สหประชาชาติ ว่า ด้วย การ เปลี่ยนแปลง ชั้น บรรยากาศ นั้น ประเทศ สมาชิก จะ ต้อง ดำเนิน การ ใน ข้อ ใด

อนุสัญญา หมายถึง ความตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ทำเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศหลายประเทศ หรือระหว่างองค์การระหว่างประเทศ ที่มาประชุมร่วมกัน เพื่อวางบทบัญญัติเป็นกฎเกณฑ์ของกฎหมายขึ้น. 10 October 2017 ประเทศไทย เตรียมเสนอรายงานการจัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รายงานต่อที… ประเทศไทย เตรียมเสนอรายงานการจัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Paris Ruleboo…

บทความล่าสุด