ล่าสุดแพทย์ ต้อง มี ความ มั่นคง แน่วแน่ ใน การ ต่อสู้ กับ โรค ภัย...

แพทย์ ต้อง มี ความ มั่นคง แน่วแน่ ใน การ ต่อสู้ กับ โรค ภัย ไข้ เจ็บ ต่าง ๆ ดุจ สัตว์ ใน ข้อ ใด ที่ กล่าว ไว้ ใน คัมภีร์ ฉันทศาสตร์

ต้องอ่าน

เครื่อง​มือ​สังหาร​ยิ่ง​เหี้ยม​โหด​ขึ้น และ​จำนวน​ผู้​ที่​ได้​รับ​บาดเจ็บ​และ​เสีย​ชีวิต​พุ่ง​พรวด​ขึ้น​เป็น​สี่​เท่า​ของ​สงคราม​โลก​ครั้ง​ที่​หนึ่ง. ใน​ปี 1945 ระเบิด​ปรมาณู​สอง​ลูก​ถูก​ทิ้ง​ลง​เหนือ​ประเทศ​ญี่ปุ่น ซึ่ง​แต่​ละ​ลูก​ได้​ผลาญ​ชีวิต​ของ​เหยื่อ​นับ​หมื่น ๆ คน​ใน​เวลา​เพียง​ชั่ว​พริบ​ตา. ระหว่าง​สงคราม​โลก​ครั้ง​ที่​สอง ผู้​ขี่​ม้า​สี​แดง​เก็บ​เกี่ยว​ชีวิต​ได้​จำนวน​มาก​มาย​ถึง​ประมาณ 55 ล้าน​ชีวิต​ด้วย​กัน กระนั้น เขา​ก็​ยัง​ไม่​หนำ​ใจ.

แพทย์ ต้อง มี ความ มั่นคง แน่วแน่ ใน การ ต่อสู้ กับ โรค ภัย ไข้ เจ็บ ต่าง ๆ ดุจ สัตว์ ใน ข้อ ใด ที่ กล่าว ไว้ ใน คัมภีร์ ฉันทศาสตร์

นัฏฐคเวสนา (ของหายของหมด รู้จักหามาไว้) ไม่แสวง หาสิ่งที่สูญหายไปแล้ว เอากลับคืนมาอีก ๒. ชิณณปฏิสังขรณา (ของเก่าของชำรุด รู้จักบูรณะซ่อม แซม) ไม่บูรณะวัสดุที่คร่ำคร่าชำรุดทรุดโทรมแล้ว ไม่ทำให้ดีขึ้น ๓. ปริมิตปานโภชนา ( รู้จักประมาณในการกินการใช้)ไม่ รู้ประมาณในการ…อ่านต่อ…

การกำหนดแยกภาวะรูป นาม บางคนพอนั่งไปมันหาย หายไปแล้วตกใจ ไม่ต้องตกใจ เป็นภาวะอารมณ์ บางคนพอนั่งไปเห็นตนเอง เดินออกไปๆ มันแยกรูปแยกนามโดยปรมัต นั่นคือแยกรูปนามออกไปแล้ว เป็นรูปนั่ง เดินออกไป บางทีเห็นนั่งเป็นสิบๆตัว มองดูตนเอง นั่นเป็นการแยกรูปนาม เป็นรูปนามปรมัตที่แท้จริง ปราก…อ่านต่อ… “อานิสงส์ของการเจริญสติ หลับก็เป็นสุข ตื่นก็เป็นสุข นั่งก็เป็นสุข นอนก็เป็นสุข เป็นที่รักของมนุษย์เทวดา อานิสงส์ผลพลอยได้ทำให้เราสุขสบาย เขาเรียกว่าบุญ อันนี้โจรปล้นเอาไปไม่ได้ ไฟไม่ไหม้ สุดท้ายเป็นวิชาหนีนรก” โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังส…อ่านต่อ… พอมีสมาธิปุ๊บจิตตั้งมั่นแล้วสติมันจะคอยตาม สัมปชัญญะมันจะคอยประคอง มีทั้งสติมีสัมปชัญญะมันประคองกันไปในรูปแบบเดียว ถ่ายเทน้ำหนักไปพร้อม ถ่ายเทอากาศไปพร้อม ตั้งแต่สมองลงสู่ฝ่าเท้าจะมีพลัง เหยียบลงพื้นแต่ละครั้งหนักแน่น นุ่มนวลนิ่งรู้เย็นร้อนอ่อนแข็ง สภาพกาย ธาตุในร่างกายจะ…อ่านต่อ…

คำพยากรณ์ของกษัตริย์ถึงกษัตริย์

พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าหาทางแหวกม่านออกไปให้รู้ความเป็นจริง ก็คือมรรค ทางที่จะดำเนินชีวิตให้ไปอยู่ตามเป้าหมายปลายทางอันบริบูรณ์สมบูรณ์ คือรู้เท่าเห็นธรรม เมื่อรู้เท่าเห็นธรรมประจำจิตประจำใจนั่นแหละ ได้ชื่อว่าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเกิดมาไม่ตายเปล่า เกิดมาทั้ง…อ่านต่อ… ตัวอาตมาเองทุกวันนี้ถ้าคนมาให้ทำอะไร ถือว่าเราติดหนี้เขาไว้ จึงทำให้เค้าไป ถ้าชาตินี้เขาเอาของๆเราไป ชาติหน้าเขาต้องมาชดใช้ โดยมาเป็นแรงงานให้เราอย่างแน่นอน มันวนเวียนอยู่อย่างนี้ หากเราทำใจได้ จิตใจของเราจะสุขสบาย โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จา…อ่านต่อ… ในวันนี้ที่กล่าวว่า พระพุทธเจ้าเตือน เตือนพราหมณ์ ว่าการปฏิบัติใดๆก็ตาม ที่จะทำให้เกิดความก้าวหน้า จนสามารถถึง มรรค ผล นิพพานได้ ต้องอาศัยกาย อาศัยเวทนา อาศัยจิต อาศัยธรรม เป็นสะพานที่เดินผ่านเข้าไปสู่สภาวะแห่งธรรม ร่างกายของเราอุปมาเหมือนกับรถที่นำเรามาถึงวัด ที่นำเรามาถึงวั…อ่านต่อ… คำไทยบาลีสันสกฤตความหมายตติยะตติยตฺฤตียที่สามตถาคตตถาคตตถาคตผู้ไปแล้วอย่างนั้น (พระพุทธเจ้า)ตนตนุตนุเบาบาง, น้อย, ห่าง; ละเอียด; ตน. (ไทย) ตน.ตบะตปตปสฺความร้อน, ธรรมเครื่องเผาบาปตมะตมตมสฺมืดตรรกตกฺกตกฺรคิด, ตรึกตระกูลกุลกุลวงศ์, เชื้อสาย. (ไทย) เติม ตระ-ตรัยตรึงศ์เตตฺตึสตฺรยสฺตฺรึศตฺสามสิบสามตรีติตฺริสามตรีภูมิติ+ภูมิตฺริ+ภูมิภูมิสามตรีโลกติ+โลกตฺริ+โลกโลกสามตรุตรุตรุต้นไม้ En.

แพทย์ ต้อง มี ความ มั่นคง แน่วแน่ ใน การ ต่อสู้ กับ โรค ภัย ไข้ เจ็บ ต่าง ๆ ดุจ สัตว์ ใน ข้อ ใด ที่ กล่าว ไว้ ใน คัมภีร์ ฉันทศาสตร์

สติเป็นตัวปกป้องคุ้มครองจิต ในสมัยพุทธกาล มีลูกเศรษฐีคนหนึ่งเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วเกิดความอึดอัด กระวนกระวายใจ ในการที่จะรักษาระเบียบวินัย กฎกติกามารยาทในสังคม จนพระพี่เลี้ยงได้นำเรื่องไปกราบทูลพระพุทธเจ้า พระองค์ท่านทรงเมตตาชี้แนะวิธีการรักษาจิตเพียงข้อเดียว คือ การ…อ่านต่อ… คุณสมบัติของพระโสดาบัน พระโสดาบัน หมายถึง ผู้ถึงกระแสที่จะนำไปสู่พระนิพพานเป็นพระอริยบุคคลผู้ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘ ละสังโยชน์เบื้องต้นอย่างต่ำได้ ๓ ประการ สังโยชน์แปลว่า เครื่องผูก หมายถึงกิเลสที่ผูกมัดใจสัตว์หรือธรรมที่มัดสัตว์ไว้กับทุกข์ สังโยชน์ ๓ ประการได้แก่ ๑) สักกา…อ่านต่อ… “จิตที่คุ้นเคยกับบุญกุศล ที่ตนหมั่นสั่งสมอยู่เสมอ จะทำให้จิตของเรามีความสุข และบุญนั้นก็จะนำหนุนนำเป็นพลังสร้างทางเดินของขีวิต ทั้งโลกนี้และโลกหน้าต่อไป” โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (วีระนนท์ วีรนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พระธรรมเทศนา …อ่านต่อ…

พระพิฆเนศ Bal Ganesh

การเจริญเมตตาทำให้จิตเป็นอิสระ เราต้องฝึกจิตให้บริสุทธิ์ คิดดี ทำดี อยู่เสมอ แล้วส่งแผ่พลังคุณความดีแห่งความเมตตาให้แผ่ไปทุกทิศทุกทาง ยิ่งแผ่เมตตาออกไปมากเท่าไร ความโกรธ ความเกลียด ความยึดมั่นถือมั่น ความเห็นแก่ตัวก็จะลดน้อยลง ฉะนั้นขอให้ผู้ปฏิบัติทุกท่านหมั้นฝึกเจริญภาว…อ่านต่อ… ภาวะจิตมันมีหน้าที่จดจำรับรู้อารมณ์ รับรู้ รู้สึกอารมณ์ ระบบจึงไปเห็นว่าการขยับหัวใจมันขยับมันกระโดดตุ้มๆ เหมือนจะหลุดออกมา เขาเป็นอย่างนี้ของเขามานานแล้ว ยิ่งเวลาที่เรามีโทสะปู๊ดขึ้น ยิ่งเขย่าแรงเป็นสีแดงปืดเลย นั่นแหละจึงเกิดโรคภัยไข้เจ็บ เป็นโรคหัวใจ หัวใจวาย หัวใจโต หัว…อ่านต่อ… บางครั้งเมื่อสภาวะสมาธิแก่กล้า จึงเกิดปีติขึ้น ปีติ คือ ความอิ่มใจต่ออารมณ์กรรมฐานมี ๕ ประเภทเริ่มจาก ๑.

  • การเดินทางไปราชการในท้องที่อื่นนอกจากที่กำหนดในประเภท ก.
  • ใน​วัน​เดียว​กัน การ​ตัดสิน​คดี​ระหว่าง​มาร์ติน กับ​นครสตรัทเทอร์ ว่า การ​กด​กระดิ่ง​ประตู​บ้าน​ขณะ​ที่​เข้า​ส่วน​ใน​การ​แจก​จ่าย​ใบ​ปลิว​และ​สื่อ​โฆษณา​อื่น ๆ ตาม​บ้าน​นั้น​ไม่​เป็น​การ​ผิด​กฎหมาย.
  • เมื่อพระตถาคตประทับอยู่ในธุรวิหาร, การบูชาด้วยดอกไม้เพียงกำหนึ่งก็ดี การถวายภิกษาเพียงทัพพีหนึ่งก็ดี ชื่อว่าบุญอื่นน้อยหนึ่งก็ดี มิได้มีแล้วสักวันหนึ่ง.
  • สัมมากัมมันตะ การงานชอบ งานอะไร เรามานั่งกรรมฐาน มาสมาทานศีล ๘ เดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา นี้คืองานของจิตวิญญาณ เป็นงานที่จะทำให้หลุดพ้นจากกิเลสพันห้า ตัณหาร้อยแปด ให้เป็นตัวของตัวเอง ไม่เป็นทาสของกิเลสและอารมณ์ ถ้าเราไม่เป็นตัวของตัวเอง มันก็เป็นทาสของกิเลสและอารมณ์อยู่ ตลอดภพ…อ่านต่อ…
  • เมื่อเราเห็นกิเลสความเศร้าหมองของจิตเราแล้ว ต้องหาทางกำจัดมันออกไป เรียกว่า วิริยะสัมโพชฌงค์ คือขยันกำหนดให้เป็นเนืองนิตย์ จิตที่มันโกรธก็กำหนดมันบ่อยๆ โกรธหนอๆ พอมันหายไปแล้วก็เจริญเมตตาบ่อยๆเข้า เมื่อเจริญเมตตาบ่อยเข้า แล้ว อาการของจิตที่ชอบโกรธมันก็จะเลือนลางและหายไป เพ…อ่านต่อ…
  • โสฬสญาณ การจะได้ผ่านโสฬสญาณนั้น ขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีมาแต่ชาติปางก่อนด้วย เพราะว่าบางท่านพยายามปฏิบัติ ๓ เทอมติดต่อกันเป็นเวลา ๖ เดือน แต่ไม่สามารถจะผ่านโสฬสญาณได้ บางท่านปฏิบัติ ๙ วัน ก็สามารถผ่านโสฬสญาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบารมีแต่ละบุคคลถึงแม้ยังไม่ผ่านโสฬสญาณ โยคีผู้ปฏิบัต…อ่านต่อ…

ดูรายละเอียดจากสุเมธกถา ใน ขุ.พุทธ. ๓๓/๑-๑๘๗/๔๔๗–๔๖๖ และ ขุ.ชา.อ.๑/๓-๑๑๓. ศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. มีแค่ 4% ในจำนวนธารน้ำแข็ง 30 สายที่มีความหนายิ่งขึ้น. ไม่นานมานี้มีคนเล่าเวอร์ชั่นใหม่ที่น่าสนใจให้ฟัง …ต่อเลยนะ…. “เติ้งเสี่ยวผิง” สุดยอดนักปฏิรูป ผู้นำจีนสู่ความมั…

ขอบคุณค่ะ ดีแบบนี้สิค่ะ

ในการปฏิบัตินี้เป็นเรื่องธรรมชาติ เป็นเรื่องปรกติ ในการต่อสู้กับความทุกขเวทนาของร่างกายของความรู้สึก ที่เรามีอยู่ แต่ที่ทำอย่างไร เราจะต่อสู้แล้วให้เกิดปัญญาและเกิดความเข้าใจ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความทุกข์ที่ปรากฏขึ้น โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ ว…อ่านต่อ… สติเป็นตัวปกป้องคุ้มครองจิต ในสมัยพุทธกาล มีลูกเศรษฐีคนหนึ่งเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วเกิดความอึดอัด กระวนกระวายใจ ในการที่จะรักษาระเบียบวินัย กฎกติกามารยาทในสังคม จนพระพี่เลี้ยงได้นำเรื่องไปกราบทูลพระพุทธเจ้า พระองค์ท่านทรงเมตตาชี้แนะวิธีการรักษาจิตเพียงข้อเดียว คือการ…อ่านต่อ… #นักปฏิบัติธรรมที่ดี นักปฏิบัติที่ปฏิบัติได้ดีนั้น จิตใจกล้าแข็งคือต้องมีสติที่เข้มแข็งขึ้นมา มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดความหนักแน่นและระลึกได้ สัมปชัญญะ คือการรู้ตัวพร้อมต่อสภาวะที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดขึ้นอย่างไร เราอยากจะนั่งเฉยๆ นั่งนิ่งๆ ไม่อยากจะกำหนดมันก็เป็…อ่านต่อ… ทานัง (ทานํ) การให้วัตถุสิ่งของ เห็นได้ชัดๆนี่เลยนะ ท่านให้กับพสกนิกรที่เกิดความทุกข์บนเขาทางภาคเหนือ ไม่มีอาชีพการงานทำ ปลูกฝิ่น กัญชา ทำมาหากิน มันผิดกฎหมาย กฎบ้าน กฎเมือง ประเทศชาติก็อยู่ไม่สงบสุข ก็เสด็จพระราชดำเนิน ไปถึงสถานที่นั้นๆ ไปเห็นแล้วก็ไปพูด เข้าถึงที่และเข้าถึงใจ …อ่านต่อ… นอกจากจะมีการนำเสนอผลงานวิจัยแล้ว ยังจัดการบรรยาย อภิปราย และเสวนา อาทิ วันที่ 29 ม.ค. มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญญาโลกร้อน ส่วนวันที่ 31 ม.ค.fifty one มีการอภิปรายพิเศษเรื่อง นักล่าฝันกับวัยรุ่นไทย เป็นต้น.

ผลของบุญเราได้พิสูจน์แล้ว คนเราที่เกิดมาไม่เหมือนกัน ก็เพราะทำบุญมาไม่เท่ากันนี่เองเป็นสาเหตุที่ บางคนรวย บางคนสวย บางคนมีปัญญาดี บางคนมีปัญญาทราม บางคนมีอายุยืน บางคนมีอายุสั้น บางคนมีโรคน้อย บางคนมีโรคมาก แต่บางคนเกิดมายากจน ขี้เหร่ ขี้โรค ปัญญาอ่อน อายุสั้น ทั้งๆที่ทุกค…อ่านต่อ… ให้โยคีได้ปิดวาจา เพื่อเห็นตัวเองให้ชัด ดูตัวเองให้ออก บอกตัวเองให้ได้ ใช้ตัวเองให้เป็น ดูตัวเองให้เห็นชัดว่า ขณะนี้เราอยู่กับอะไร เราอยู่กับความทุกข์ ความปวด หรือเราอยู่กับรูปนาม ขันธ์ ๕ หรือเราอยู่กับเวทนาขันธ์อย่างเดียว หรือลองความว่า เราอยู่กับความทุกข์หรือความวิตก โอวาท…อ่านต่อ… คนเราที่เกิดมาไม่เหมือนกัน “ผลของบุญเราได้พิสูจน์แล้ว” คนเราที่เกิดมาไม่เหมือนกัน ก็เพราะทำบุญมาไม่เท่ากันนี่เองเป็นสาเหตุที่ บางคนรวย บางคนสวย บางคนมีปัญญาดี บางคนมีปัญญาทราม บางคนมีอายุยืน บางคนมีอายุสั้น บางคนมีโรคน้อย บางคนมีโรคมาก แต่บางคนเกิดมายากจน ขี้เหร่ ขี้โรค ปัญญาอ…อ่านต่อ… อนัตตา มีไหมหละ ที่ความปวด มี มันมีปวดอยู่ตรงไหน มีตัวตนไหม มี แต่ไม่มีตัวตน เพราะมันไม่ใช่ ของเรา ที่เราสุขก็ไม่ใช่ของใคร ทุกข์ก็ไม่ใช่ของใคร ไม่มีใครเป็นเจ้าของ แต่ถ้าใครยึด คนนั้นแหละทุกข์ ถ้าใครยึด คนนั้นแหละสุข..หลงสุข ฉะนั้น จึงไม่มีใครเป็นเจ้าของแล้ว เป็นสักว่าธาตุ ตามธรรมช…อ่านต่อ… ถ้าจิตของเรามันแน่วแน่ มันไม่คิดเรื่องต่างๆนานา หรือไม่คิดเรื่องที่เลวร้าย ตัวภาวะ จิตวิสุทธิมันก็เกิดขึ้น เมื่อศีลบริสุทธิ์ จิต ความคิดก็บริสุทธิ์ เมื่อความคิด จิตบริสุทธิ์ ความคิดมันก็บริสุทธิ์ ความคิด หรือปัญญามันบริสุทธิ์ พอบริสุทธิ์แล้ว มันก็ทำให้เกิดความเบา ไม่นึก ไม่วิต…อ่านต่อ… ถ้าจิตของเรามันแน่วแน่ มันไม่คิดเรื่องต่างๆนานา หรือไม่คิดเรื่องที่เลวร้าย ตัวภาวะ จิตวิสุทธิมันก็เกิดขึ้น เมื่อศีลบริสุทธิ์ จิต ความคิดก็บริสุทธิ์ เมื่อความคิด จิตบริสุทธิ์ ความคิดมันก็บริสุทธิ์ ความคิดหรือปัญญามันบริสุทธิ์ พอบริสุทธิ์แล้ว มันก็ทำให้เกิดความเบา ไม่นึก ไม่วิต…อ่านต่อ…

แพทย์ ต้อง มี ความ มั่นคง แน่วแน่ ใน การ ต่อสู้ กับ โรค ภัย ไข้ เจ็บ ต่าง ๆ ดุจ สัตว์ ใน ข้อ ใด ที่ กล่าว ไว้ ใน คัมภีร์ ฉันทศาสตร์

“พระมหากัสสปะ ผู้รอคอยพระศรีอริยะเมตไตรย” พระมหากัสสปะ ท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่ช่วยรับภาระธุระอบรมสั่งสอนพระภิกษุและพุทธบริษัทอื่นๆ จนมีภิกษุเป็นบริวารจำนวนมาก ท่านมีปกติสมาทานธุดงค์ ๓ ประการอย่างเคร่งครัด คือ ๑. ถือการนุ่งห่มผ้าบังสุกุลเป็นวัตร (หาเศษผ้ามาทำจีวรไม่รับผ้าที…อ่านต่อ… อุปมาเหมือนเราไปตลาด หรือเดินทางไปทำงานของเรา เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในเวลาที่เราเดินไปทำงาน บางทีก็มีคนว่า บางทีก็มีสิ่งของขวางกั้นระหว่างทาง บางทีก็มีคนชม บางทีก็มีสิ่งที่กระทบกับใจเราเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว ขณะที่เกิดอารมณ์เหล่านั้นในขณะที่มีการกระทบ หากโยคีไม่เคยฝึก จ…อ่านต่อ… การปฏิบัติธรรมจะช่วยตัดกรรมเก่าได้ไหม? ถามว่ากรรมอะไร กรรมมีอยู่สามทาง ถ้ากรรมเล็กน้อยตัดได้ สมัยอาตมาเด็ก ๆ ยังไม่บวชเพื่อนชวน ไปดูไก่ชน มีไก่ตัวหนึ่งถูกแทงที่คอ เลยเอาไก่ไปรักษา ด้วยความหวังดีก็เอาขนไก่แทงหมุนเข้าไปที่คอ ไก่เพื่อเอาน้ำเสลดน้ำเลือดออก พอมานั่งกรรมฐาน มันเหม…อ่านต่อ…

เวลาเดินจงกรมได้ดีเต็มที่ จึงให้เดินจงกรม เป็นผลที่ดีและก็เป็นประโยชน์ที่ดีสำหรับโยมทุกๆท่าน เพราะว่าการเดินตรงนี้เป็นสิ่งที่สร้างพลังให้ร่างกายเราแข็งแรง ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บ สติดีขึ้น ผลพวงที่ตามมาจากการได้และการวิเคราะห์ลง สติมันดี รู้จักการเดิน รู้จักเดิน แล้วเราเดินตร…อ่านต่อ… การภาวนาในการที่จะให้เกิดสมาธิอย่างรวดเร็ว และมีสภาวะที่ชัดเจน แจ่มแจ้ง ผู้ปฏิบัติจะต้องมีสมาธิที่ตั้งมั่น แน่วแน่เป็น “เอกัคคตารมณ์” (เป็นอารมณ์เดียว) ไม่หวั่นไหวต่อสภาวะเล็กๆ น้อยๆ ตัวอย่างเช่น ในการภาวนา “พองหนอ-ยุบหนอ” ผู้ปฏิบัติจะต้องกำหนดรู้ และมีความรู้สึกที่อาการพอง และ…อ่านต่อ… รหัสกรรมควบคุมชีวิต ตัวกรรมหรือรหัสกรรม เป็นตัวควบคุมชีวิตว่าคนนี้เกิดมาเป็นอย่างไร ซึ่ง สุภมาณพ โตเทยยบุตร ได้ทูลถามพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้ว่า ทำไมคนนี้เกิดมาสูง เกิดมาต่ำ เกิดมาผิวดำ เกิดมาผิวขาว เกิดมามีโรคมาก เกิดมามีโรคน้อย บางคนเกิดมา ๒-๓ วันก็ขาดใจตาย ทั้งๆที่แม่ยังไม่ได…อ่านต่อ… เมื่อเรามีกำลังใจเต็ม มีความพร้อมของจิตใจที่เต็มเปี่ยมในการให้แล้ว ก็สามารถสละสิ่งของที่ตนมีแก่ผู้อื่นได้ เราสามารถให้สิ่งของที่เราหวงแหน สิ่งที่เรารักที่สุด สามารถแบ่งปันให้แก่คนอื่นได้ เพราะมันมีกำลังใจ มีความพร้อมในใจแล้วว่า ฉันพร้อมแล้ว ที่จะยกให้เธอไป นั่นคือกำลังของใ…อ่านต่อ… เมื่อตั้งสติกำหนดทันปัจจุบัน สติก็มา ปัญญาก็เกิด ธรรมะต่างๆก็จะปรากฎตามมาเอง ไม่ต้องค้นหา แต่จะต้องมีสติ ให้รู้เท่าทัน อยู่ในกาย ในจิต อยู่เสมอ สิ่งอื่นๆ ก็จะมาเป็นขบวน จิตสุข ก็สุขหนอ ๆ เมื่อกำหนดเท่าทัน ก็จะพบ ความเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ของอารมณ์แห่งความสุขนั้น ซึ่งเป็นลักษ…อ่านต่อ…

แพทย์ ต้อง มี ความ มั่นคง แน่วแน่ ใน การ ต่อสู้ กับ โรค ภัย ไข้ เจ็บ ต่าง ๆ ดุจ สัตว์ ใน ข้อ ใด ที่ กล่าว ไว้ ใน คัมภีร์ ฉันทศาสตร์

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา. เป็นสาเหตุอะไร มันจึงสูญหายไปสิ้น ฉันขอตอบ แม่ยุพินว่ามันมีหลายกรณี .. หากเอ่ยถึง “พระพิราพ” เชื่อว่าคงมีไม่มากคนนักที่จะคุ้นเคยกับชื่อนี้…

บทความล่าสุด