ล่าสุดโขน ที่ นำ เอา รูป แบบ ของ การ แสดง ละคร ใน มา...

โขน ที่ นำ เอา รูป แบบ ของ การ แสดง ละคร ใน มา ผสมผสาน กับ การ แสดง โขน คือ โขน ประเภท ใด

ต้องอ่าน

กล่าวคือการแสดงโขนตอนนางลอยระหว่างวันที่ กรกฎาคม พ.ศ.2553 จำนวน 7 รอบการแสดง โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการแสดง วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2553 เวลา 19.30 น. การแสดงโขน ชุดศึกกุมภกรรณตอนโมกขศักดิ์ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน-9 ธันวาคม พ.ศ.2556 จำนวน 34 รอบการแสดง โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ทอดพระเนตร เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 เวลา 19.00 น.

โขน ที่ นำ เอา รูป แบบ ของ การ แสดง ละคร ใน มา ผสมผสาน กับ การ แสดง โขน คือ โขน ประเภท ใด

บทความล่าสุด