ล่าสุดโรค ใด ต่อ ไป นี้ เป็น โรค ที่ ถ่ายทอด ทาง พันธุกรรม

โรค ใด ต่อ ไป นี้ เป็น โรค ที่ ถ่ายทอด ทาง พันธุกรรม

ต้องอ่าน

- Advertisement -

1378 ฉุกเฉิน นัดหมายแพทย์ เรียกรถพยาบาล พร้อมบริการทุกวัน 24 ชม.

โรค ใด ต่อ ไป นี้ เป็น โรค ที่ ถ่ายทอด ทาง พันธุกรรม

โครงการตรวจสุขภาพชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล. การตรวจดูฮีโมโกลบินที่ผิดปกติเพื่อดูภาวะเสี่ยงกับโรคธาลัสซีเมีย. เอกสารความรู้เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจำปี.

“โกเช่ร์” โรคหายาก จากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม

โรคธาลัสซีเมีย. ความรู้เรื่องสุขภาพ. 2547.

โรค ใด ต่อ ไป นี้ เป็น โรค ที่ ถ่ายทอด ทาง พันธุกรรม

ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย COVID-19 และการบริหารจัดการในระดับรพช. โรคพันธุกรรมที่พบบ่อยในประเทศไทย. สาระน่ารู้อณูพันธุศาสตร์. 2548. พรรณี พิเดช, ประภพ ด่านเศรษฐกุล, เลอสรร สุวรรณฑล.

- Advertisement -
- โฆษณา -

บทความล่าสุด