ล่าสุดโรค ใด ต่อ ไป นี้ เป็น โรค ที่ ถ่ายทอด ทาง พันธุกรรม

โรค ใด ต่อ ไป นี้ เป็น โรค ที่ ถ่ายทอด ทาง พันธุกรรม

ต้องอ่าน

1378 ฉุกเฉิน นัดหมายแพทย์ เรียกรถพยาบาล พร้อมบริการทุกวัน 24 ชม.

โรค ใด ต่อ ไป นี้ เป็น โรค ที่ ถ่ายทอด ทาง พันธุกรรม

โครงการตรวจสุขภาพชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล. การตรวจดูฮีโมโกลบินที่ผิดปกติเพื่อดูภาวะเสี่ยงกับโรคธาลัสซีเมีย. เอกสารความรู้เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจำปี.

“โกเช่ร์” โรคหายาก จากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม

โรคธาลัสซีเมีย. ความรู้เรื่องสุขภาพ. 2547.

โรค ใด ต่อ ไป นี้ เป็น โรค ที่ ถ่ายทอด ทาง พันธุกรรม

ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย COVID-19 และการบริหารจัดการในระดับรพช. โรคพันธุกรรมที่พบบ่อยในประเทศไทย. สาระน่ารู้อณูพันธุศาสตร์. 2548. พรรณี พิเดช, ประภพ ด่านเศรษฐกุล, เลอสรร สุวรรณฑล.

บทความล่าสุด