ล่าสุดไข้ สมอง อักเสบ ที่ เกิด ใน ประเทศไทย เป็น เชื้อ ไวรัส ชนิด ใด

ไข้ สมอง อักเสบ ที่ เกิด ใน ประเทศไทย เป็น เชื้อ ไวรัส ชนิด ใด

ต้องอ่าน

สวัสดีค่ะคุณหมอมีเรื่องจะปรึกษาเกี่ยวกับอาการของไข้หวัดนก.คือวันนี้ได้มีการสูดดมกลิ่นขี้นกเข้าไปเต็มปอดก่อนเดินขึ้นบ้านเพราะหน้าบ้านจะเป็นลานจอดรถนกชอบมาอาศัยเกาะและขี้ใส่บริเวณนั้นเยอะอย่างงี้จะมีโอกาสติดเชื้อไข้หวัดนกได้ไหมค่ะ.(วันนี้ได้ไปฉีดยาบาดทะยักมาค่ะ)มีอาการปวดตัวและมีน้ำมูกจะเกี่ยวกันไห… ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 (2563, 29 กุมภาพันธ์).

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2552. เรียกข้อมูลเมื่อ 15 มี.ค. 2554 จากเว็บไซต์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. ทั้งหมดนี้เป็นความเป็นไปของเชื้อโรค เป็นสิ่งที่มนุษย์ป้องกันได้ถ้ามีสติ…ตื่นตัวไม่ตื่นตูม. “ข้อเท็จจริงของโรคสมองอักเสบเฉียบพลันและไวรัสเอนเทอโร” ที่ควรต้องรู้… 1378 ฉุกเฉิน นัดหมายแพทย์ เรียกรถพยาบาล พร้อมบริการทุกวัน 24 ชม.

โรคติดเชื้อชนิดอื่น ๆ

ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 137 ตอนพิเศ 48 ง. การวินิจฉัยแยกโรคไข้หวัดใหญ่จากเชื้ออื่นโดยอาศัยลักษณะทางคลินิกอย่างเดียวทำได้ยาก เชื้ออื่นๆที่ทำให้เกิดอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ Mycoplasma pneumoniae, adenovirus, respiratory syncytial virus , rhinovirus, parainfluenza virus, และ Legionella spp. บัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับประเทศไทย (อังกฤษ-ไทย) ฉบับปี 2009.

ไข้ สมอง อักเสบ ที่ เกิด ใน ประเทศไทย เป็น เชื้อ ไวรัส ชนิด ใด

บทความล่าสุด