กฎหมาย ทรัพย์สิน ทาง ปัญญา มี ความ สำคัญ อย่างไร

ความลับ – โดยทั่วไป, กระบวนการอนุญาโตตุลาการและการให้รางวัลถือเป็นความลับ, ซึ่งมีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยพิจารณาจากปัญหาที่มักจะมีความละเอียดอ่อน. Desputeaux v. ฉบับนกฮูก รวม, 1 SCR 178; ดู GAR ดังนั้น, คำแนะนำในการอนุญาโตตุลาการ IP, การวิจัยธุรกิจกฎหมาย 2021, พี. GAR, คำแนะนำในการอนุญาโตตุลาการ IP, การวิจัยธุรกิจกฎหมาย 2021, PP. 8-11. เขตอำนาจศาลที่ไม่มีกฎหมายด่วนเกี่ยวกับเรื่องนี้, ความสามารถในการตัดสินชี้ขาดจึงเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกัน. โดยทั่วไปจะถูกกำหนดโดยกฎหมายของที่นั่งหรือตามกฎหมายของเขตอำนาจศาลที่มีแนวโน้มที่จะบังคับใช้คำชี้ขาด.

มาตรการเร่งด่วนและมาตรการชั่วคราว – ข้อได้เปรียบที่สำคัญอีกประการหนึ่งของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศคือความเป็นไปได้ที่ศาลจะให้มาตรการชั่วคราวหรือคำสั่งบรรเทาทุกข์, ซึ่งกำหนดไว้ในกฎอนุญาโตตุลาการส่วนใหญ่, แต่ไม่สามารถใช้ได้ก่อนศาลของรัฐในเขตอำนาจศาลบางแห่ง. มาตรการชั่วคราวหรือการบรรเทาคำสั่งห้ามอาจมีความสำคัญในการโต้แย้ง IP บางอย่าง, เช่น, เพื่อป้องกันการละเมิดข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล, เพื่อรักษาความลับทางการค้า, เพื่อเรียกร้องให้มีการละเมิดสิทธิบัตร, หรือเพื่อนำสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากตลาด. นักวิจารณ์จำนวนมากมีทัศนะว่า, ปัญหาทั่วไปคือว่า ระบบลิขสิทธิ์(ระหว่างประเทศ)ที่แพร่หลายอยู่ในปัจจุบัน ได้มาทำลายวัตถุประสงค์ของตัวมันเองลงไปทีละน้อยๆ . แนวความคิดต่างๆเกี่ยวกับปริมณฑลสาธารณะ และอิสรภาพภายในของข้อมูลข่าวสารนั้น เป็นภาษิตต่างๆที่สำคัญสำหรับบรรดานักสร้างสรรค์ทั้งหลาย ที่ทำให้สามารถสร้างผลงานออกมาในรูปการแสดงออกที่ได้รับการตีพิมพ์. การรวมการดำเนินการ – อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศยังเสนอความเป็นไปได้ในการรวมหลาย ๆ, การดำเนินการ IP แบบคู่ขนานในฟอรัมเดียว.

การละเมิดและการละเมิดข้อเรียกร้องในสัญญาถือเป็นเรื่องที่อนุญาโตตุลาการในเขตอำนาจศาลส่วนใหญ่. มีเพียงไม่กี่เขตอำนาจศาล, เช่นแอฟริกาใต้, ที่ห้ามการอนุญาโตตุลาการข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยสิ้นเชิง. เครื่องขึ้นรูปผลิตจานใบไม้ รักษ์โลก ลดขยะพิษพลาสติก สร้างงานดีไซน์ เพิ่มรายได้จากการส่งออก… นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สบค.) ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่านซึ่งได้แวะเข้าเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์นี้ ของ สบค.

กฎหมาย ทรัพย์สิน ทาง ปัญญา มี ความ สำคัญ อย่างไร

วิธีการควบคุม มักจะถูกนำมาใช้เป็นมาตรการอันหนึ่งเสมอ เพื่อไม่ยอมให้ผลงานต่างๆถูกก็อปปี้โดยความยินยอมของผู้ประพันธ์หรือผู้เป็นเจ้าของ. ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย (The Library of Alexandria [aka “The Kings Library”]) ไม่ใช่สถานที่ซึ่งคนทั่วไปจะสามารถเดินเข้าออกและหยิบยืมหนังสือจากห้องสมุดได้. Ptolemy III ได้ใช้ช่างเงิน 15 คนที่มีพรสวรรค์เกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยยินยอมให้จำลองหรือก็อปปี้ผลงานของ Aeschylus, Sophocle และ Euripides. การเข้าถึงและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะกระทำไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่ท่านขอให้ดำเนินการเท่านั้น สบค.อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจากหน่วยงานอื่น มารวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้กฎหมายที่อยู่ในการกำกับดูแลของ สบค.

ความสำเร็จเมื่อเร็วๆนี้เกี่ยวกับโครงการ free software อย่างเช่น Linux, Mozilla Firefox, และ the Apache web server ได้แสดงให้เห็นว่า ผลงานคุณภาพสามารถสร้างสรรค์ขึ้นมาได้ แม้ว่าจะไม่มีเรื่องของข้อบังคับลิขสิทธิ์ก็ตามที่ผูกขาดค่าเช่าใช้ต่างๆ. คณะอนุญาโตตุลาการจะประกอบด้วย [อนุญาโตตุลาการ แต่เพียงผู้เดียว][อนุญาโตตุลาการสามคน]. ภาษาที่ใช้ในกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการจะต้องเป็น [ระบุภาษา]. ข้อพิพาทจะได้รับการตัดสินตามกฎหมายของ [ระบุเขตอำนาจศาล]. ในเขตอำนาจศาลกฎหมายแพ่ง, ข้อพิพาททาง IP ระหว่างบุคคลที่เป็นส่วนตัวคือ, ในระดับใหญ่, พิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการ. โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีนี้ในอนุญาโตตุลาการ IP ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องและภาระผูกพันตามสัญญา.

GAR, คำแนะนำในการอนุญาโตตุลาการ IP, การวิจัยธุรกิจกฎหมาย 2021, พี. “ก.ย.” ย่อมาจาก“ สิทธิบัตรที่จำเป็นมาตรฐาน” และ“FRAND” เพื่อความยุติธรรม, อัตราที่เหมาะสมและไม่เลือกปฏิบัติ. ข้อพิพาทด้านลิขสิทธิ์ ได้รับการยอมรับว่าสามารถตัดสินได้ในเขตอำนาจศาลส่วนใหญ่, ทั้งภายใต้กฎหมายแพ่งและกฎหมายทั่วไป. โดยทั่วไปแล้วข้อพิพาทด้านลิขสิทธิ์จะรวมถึงการละเมิดสัญญาที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์และข้อตกลงทางสัญญาที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์, เช่น, เช่น, ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์. ตามสถิติของ WIPO, 16% ของข้อพิพาทที่จดทะเบียนที่ WIPO อนุญาโตตุลาการและศูนย์ไกล่เกลี่ยเป็นข้อพิพาทด้านลิขสิทธิ์. ข่าวสดประชาชาติธุรกิจสุดสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรมเทคโนโลยีชาวบ้านเส้นทางเศรษฐีสำนักพิมพ์มติชนศูนย์ข้อมูลมติชนมติชนอคาเดมีKhaosod EnglishMatichon Investor Relationร่วมงานกับเรา.

ประชาชนกว่า 2 68 แสนคน ลงชื่อหนุน สมรสเท่าเทียม แก้ประมวลแพ่ง ม1448

ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นที่รู้จักกันดีสำหรับจุดยืนของอนุญาโตตุลาการแบบเสรีนิยม, เนื่องจากข้อพิพาททางทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการ. สิ่งนี้อยู่บนพื้นฐานของมาตรา 177 กฎหมายเอกชนระหว่างประเทศของสวิส, ซึ่งให้คำจำกัดความที่กว้างมากของ“arbitrability”. ข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในระดับสากล. ตาม, อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ, เป็นวิธีการระงับข้อพิพาทส่วนตัวและเป็นความลับ, นำเสนอข้อได้เปรียบที่สำคัญหลายประการสำหรับการแก้ไขข้อพิพาทด้าน IP, โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีองค์ประกอบข้ามพรมแดน, เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศหรือภาคีจากหลายเขตอำนาจศาล. ปัญหาที่มักเกิดขึ้น, อย่างไรก็ตาม, ก็คือปัญหาบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับ IP มักจะอยู่ภายใต้การควบคุมและมอบให้โดยแต่ละรัฐ, และระบบกฎหมายของประเทศที่แตกต่างกันจะปฏิบัติต่อประเด็นของอนุญาโตตุลาการที่แตกต่างกัน, ซึ่งเป็นหนึ่งในคำถามที่ถกเถียงกันมากที่สุดในอนุญาโตตุลาการ IP.

ในหนังสือหลายๆเล่ม เป็นตัวอย่าง จะถูกกระทำหรือยืนยันลงบนหน้าหนังสือช่วงหน้าแรกๆ, ในท่ามกลางข้อมูลเกี่ยวกับ the British Library/Library of Congress data. จำนวนข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับ IP ที่ WIPO, แต่ยังรวมถึงสถาบันอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ, กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง. การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดนี้จากการดำเนินคดีไปสู่การอนุญาโตตุลาการของข้อพิพาททางทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลและเป็นไปได้ – เนื่องจากข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับ IP นั้นมีลักษณะเป็นสากล, ตาม, อนุญาโตตุลาการถือเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากกว่าการดำเนินคดี. แนวโน้มคาดว่าจะยังคงดำเนินต่อไป, ด้วยจำนวนข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาต่อเศรษฐกิจโลก.

เตาไมโครเวฟกลายเป็นอุปกรณ์สำคัญประจำบ้านของคนรุ่นใหม่ที่อาศัยการรับประทานอาหารสำเร็จรูปเป็นหลักในชี … ข้อมูลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศบนเว็บไซต์นี้ได้รับการสนับสนุนโดย สำนักงานกฎหมายอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ Aceris Law LLC. ในทางปฏิบัติ, ข้อพิพาท IP ส่วนใหญ่เกิดจากการละเมิด, ความถูกต้องและความเป็นเจ้าของสิทธิ์ IP, หรือผิดสัญญา.

เนื่องจากเป็นสิ่งจำเป็นตามข้อบังคับต่างๆก่อนหน้านี้ นั่นคือ เมื่อผลงานชิ้นหนึ่งอย่างเช่น หนังสือหรือภาพยนตร์ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นมา โดยปกติแล้ว ผลงานดังกล่าวจะบรรจุจุดสังเกตเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เอาไว้. จุดสังเกตนี้ประกอบด้วยตัวอักษร C อยู่ในวงกลม (i.e., ?) หรือคำว่า”ลิขสิทธิ์” ตามมาด้วยปีต่าง ๆ ของลิขสิทธิ์และชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์. ข้อพิพาทเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า เป็นตัวแทนของแหล่งที่มาที่สำคัญอีกประการหนึ่งของข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา. ตามสถิติของ WIPO, 21% ข้อพิพาทที่ดำเนินการโดยศูนย์อนุญาโตตุลาการ WIPO เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า. โดยทั่วไปข้อพิพาทเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้ามักเกิดจากการกำหนดเครื่องหมายการค้า, การออกใบอนุญาต, ข้อตกลงแฟรนไชส์และการจัดจำหน่าย.

กฎหมาย ทรัพย์สิน ทาง ปัญญา มี ความ สำคัญ อย่างไร

ในสหรัฐอเมริกา, การออกแบบตัวอักษรต่างๆขึ้นมาเป็นชุดๆ ไม่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ แต่อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิบัตรต่างๆ ถ้ามันมีลักษณะพิเศษหรือแปลกใหม่เพียงพอ. ในยุโรป, เยอรมันนี (ในปี 1981) และในประเทศอังกฤษ (ในปี 1989) ได้ผ่านกฎหมายต่างๆ ที่ทำให้การออกแบบตัวอักษรสามารถมีลิขสิทธิ์ได้. สิ่งเหล่านี้รวมถึง ผลงานทางวรรณกรรม, ภาพยนตร์, งานเพลง, การบันทึกเสียง, งานจิตรกรรม, ภาพถ่าย, ซอฟท์แวร์, และการออกแบบอุตสาหกรรมต่างๆ. ลิขสิทธิ์จัดอยู่ในรูปแบบอย่างหนึ่งของทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายลิขสิทธิ์ เพียงครอบคลุมรูปแบบที่มีลักษณะเฉพาะ หรือวิธีการซึ่งไอเดียหรือข่าวสารข้อมูลได้ถูกนำเสนอในลักษณะเจาะจงเท่านั้น.

ข้อสรุป

ตามธรรมเนียม, ศาลแห่งชาติรับฟังข้อพิพาททางทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลัก. เนื่องจากสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในอดีตเชื่อมโยงกับนโยบายสาธารณะและเขตอำนาจศาลเฉพาะของศาลของรัฐ, ซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจผิดกันโดยทั่วไปว่าข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาไม่ใช่“arbitrable” และสามารถแก้ไขได้โดยศาลระดับชาติเท่านั้น. ความเป็นจริงคือ, อย่างไรก็ตาม, วันนี้, เขตอำนาจศาลส่วนใหญ่ยอมรับว่าข้อพิพาททาง IP สามารถตัดสินได้, โดยมีข้อยกเว้นและข้อ จำกัด บางประการ, เช่นเดียวกับข้อพิพาทอื่น ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายสามารถกำจัดสิทธิส่วนบุคคลของตนได้อย่างอิสระ. มันอาจต้องการการยืนยันจากผู้เขียนหรือผู้สร้างด้วยในสิทธิทางศีลธรรมเหล่านี้ ก่อนที่พวกมันสามารถจะถูกบังคับใช้.

ในสหรัฐอเมริกา., ไม่มีกฎหมายของรัฐบาลกลางที่ให้สำหรับการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันเกี่ยวกับข้อพิพาทเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเช่นกัน. ประเทศอังกฤษ – ในสหราชอาณาจักร, ไม่มีคำจำกัดความตามกฎหมายของอนุญาโตตุลาการของข้อพิพาทใน พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ 1996. เดอะ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรของสหราชอาณาจักร 1977 อนุญาตให้อนุญาโตตุลาการในสถานการณ์ที่ จำกัด มาก. อนุญาโตตุลาการของข้อพิพาททางทรัพย์สินทางปัญญายังได้รับการยอมรับในทางตุลาการ.

เป็นการดำเนินการตามที่จำเป็นในกรณีที่อาจกระทบถึงความปลอดภัยในสวัสดิภาพ ชีวิต และร่างกายของบุคคลอื่น หรือในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์ของ สบค. ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ IP เช่น, เช่น, ความถูกต้องของสิทธิบัตร, ส่วนใหญ่ยังคงถูกนำขึ้นศาลแห่งชาติและถือว่าไม่สามารถตัดสินได้, ส่วนใหญ่เป็นเพราะสิทธิบัตรเป็นสิทธิที่รัฐมอบให้แก่ผู้ถือสิทธิบัตรและถูกพิจารณาว่า จำกัด เฉพาะเรื่องที่เฉพาะเจาะจง, อาณาเขตและเวลา. ตอนจบ – คู่กรณีมีตัวเลือกการอุทธรณ์ที่ จำกัด มากในอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ, ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญอีกประการหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการดำเนินคดีในศาล. อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในการแก้ไขปัญหาทรัพย์สินทางปัญญา (“IP”) ข้อพิพาท. สิ่งนี้ไม่ได้เป็นเรื่องน่าประหลาดใจ, เมื่อพิจารณาถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของทรัพย์สินทางปัญญาต่อความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ, การค้าระหว่างประเทศและผลกำไรทางการค้าในโลกยุคโลกาภิวัตน์และโลกดิจิทัลในปัจจุบัน.

ข้อพิพาทเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์สามารถตัดสินได้โดยสมบูรณ์ในสหราชอาณาจักร. การ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบวิธีปกติเกี่ยวกับลิขสิทธิ์จะมีผลต่อผู้ทำการก็อปปี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายต่อการฟ้องร้องเกี่ยวกับการละเมิดหรือฝ่าฝืน. เนื่องจากความยุ่งยากเกี่ยวกับการดำเนินรอยตามกระบวนการดังกล่าวสำหรับทุกๆ ชิ้นงาน, ลิขสิทธ์แบบหมู่คณะและ สิทธิต่างๆในทางปฏิบัติที่เป็นองค์กร (อย่างเช่น ASCAP, BMI, RIAA และ MPAA) จึงได้ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อขายสิทธิต่างๆกับผลงานเป็นร้อยๆชิ้นในครั้งเดียว. แคนาดา -ในแคนาดา, ไม่มีกฎเกณฑ์ที่คล้ายกันเช่นเดียวกับในสหรัฐอเมริกา. จัดให้มีการอนุญาโตตุลาการของข้อพิพาทด้านสิทธิบัตร, แม้ว่าคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรจะสามารถบังคับใช้ได้ในแคนาดา. เมื่อเป็นเรื่องของอนุญาโตตุลาการของข้อพิพาทด้านลิขสิทธิ์, ศาลฎีกาของแคนาดาตัดสิน, “คู่สัญญาของข้อตกลงอนุญาโตตุลาการมีอิสระในการระบุข้อพิพาทที่อาจเป็นเรื่องของกระบวนการอนุญาโตตุลาการ”, ซึ่งเป็นการพัฒนาที่สำคัญเพื่อยืนยันนโยบายการอนุญาโตตุลาการของแคนาดาที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา.

กฎหมาย ทรัพย์สิน ทาง ปัญญา มี ความ สำคัญ อย่างไร

ความเร็วและประสิทธิภาพของการดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ – โดยทั่วไป, อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศถือว่าเร็วกว่าเมื่อเทียบกับการดำเนินคดีในศาล, แม้ว่าอาจไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป. ประโยชน์อีกประการหนึ่งคือสถาบันอนุญาโตตุลาการหลายแห่งเสนอให้ฝ่ายต่างๆเลือกใช้กฎและขั้นตอนการอนุญาโตตุลาการแบบเร่งด่วนและฉุกเฉิน, ซึ่งสามารถเป็นประโยชน์ในบริบท IP. 2474 บังคับใช้มานานมาก กฎหมายที่ใช้ไม่ทันต่อสภาวะเศรษฐกิจของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ไม่สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและบริโภคในสภาวะปัจจุบันได้อย่างเพียงพอ จึงได้ทำการยกร่างกฎหมายฉบับใหม่ขึ้น คือ พ.ร.บ.

กฎหมาย ทรัพย์สิน ทาง ปัญญา มี ความ สำคัญ อย่างไร

พระราชบัญญัติสิทธิบัตรของสหราชอาณาจักร 1977, มาตรา 52-. เป็นการดำเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในการกำกับดูแลของ สบค. ‘รีล มาดริด’ เดินหน้าเต็มที่คว้า ‘เอ็มบัปเป้’ ฟรี เตรียมแผนการตลาดรอต้อนรับแ… โรคลมแดด อาการที่มาพร้อมกับอากาศร้อน อาการไข้หรือตัวร้อนเป็นอาการที่อุณหภูมิภายในร่าง …

  • วิธีการควบคุม มักจะถูกนำมาใช้เป็นมาตรการอันหนึ่งเสมอ เพื่อไม่ยอมให้ผลงานต่างๆถูกก็อปปี้โดยความยินยอมของผู้ประพันธ์หรือผู้เป็นเจ้าของ.
  • ในวันนี้, โดยทั่วไปข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาสามารถตัดสินได้ในเขตอำนาจศาลส่วนใหญ่, แม้ว่าขอบเขตและข้อ จำกัด ที่ชัดเจนของ“arbitrability” ของสิทธิ์ IP บางรายการยังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่.
  • องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (“WIPO“) เสนอขั้นตอนเฉพาะที่ WIPO อนุญาโตตุลาการและศูนย์ไกล่เกลี่ยที่มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีและข้อพิพาททางทรัพย์สินทางปัญญา.
  • ความเร็วและประสิทธิภาพของการดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ – โดยทั่วไป, อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศถือว่าเร็วกว่าเมื่อเทียบกับการดำเนินคดีในศาล, แม้ว่าอาจไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป.
  • ตามสถิติของ WIPO, 16% ของข้อพิพาทที่จดทะเบียนที่ WIPO อนุญาโตตุลาการและศูนย์ไกล่เกลี่ยเป็นข้อพิพาทด้านลิขสิทธิ์.

การบังคับใช้ – ขั้นตอนที่เรียบง่ายสำหรับการรับรู้และการบังคับใช้รางวัลอนุญาโตตุลาการต่างประเทศภายใต้ อนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับและการบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ (“อนุสัญญานิวยอร์ก”), ซึ่งสามารถบังคับใช้ได้ทันทีใน 168 สหรัฐอเมริกา, เป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบหลักของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ. ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น, อย่างไรก็ตาม, ก็คือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เฉพาะเจาะจงอาจไม่สามารถบังคับใช้ได้ทุกที่ในโลก, หากเขตอำนาจศาลที่เป็นปัญหาไม่ถือว่าสิทธิ์ IP นั้นสามารถตัดสินได้. องค์ประกอบสากล – ข้อพิพาทเกี่ยวกับ IP มักมีองค์ประกอบข้ามพรมแดนบางประการ, เช่น, เกี่ยวข้องกับฝ่ายต่าง ๆ จากเขตอำนาจศาลที่แตกต่างกันและ / หรือกฎหมายที่สำคัญหลายฉบับ. ตัวอย่างเช่น, การฟ้องร้องคดีสิทธิบัตรทั่วโลกอาจเกี่ยวข้องกับคดีในศาลหลายแห่งในหลายประเทศ, ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสี่ยงของผลลัพธ์ที่ขัดแย้งกันและการตัดสินใจที่ไม่สอดคล้องกัน. ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดายโดยการส่งข้อพิพาทระหว่างประเทศไปยังอนุญาโตตุลาการ.

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (“WIPO“) เสนอขั้นตอนเฉพาะที่ WIPO อนุญาโตตุลาการและศูนย์ไกล่เกลี่ยที่มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีและข้อพิพาททางทรัพย์สินทางปัญญา. WIPO อนุญาโตตุลาการและศูนย์ไกล่เกลี่ยก่อตั้งขึ้นในปีพ 1994 ในเจนีวา, ด้วยแนวคิดในการเสนอทางเลือกสำหรับการแก้ไขข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศระหว่างฝ่ายเอกชนที่ปรับแต่งให้เหมาะกับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะ. WIPO มีชุดกฎระเบียบขั้นตอนของตัวเอง, ที่ WIPO กฎอนุญาโตตุลาการ, ที่ WIPO กฎอนุญาโตตุลาการเร่ง, และ กฎการไกล่เกลี่ย WIPO, เวอร์ชันล่าสุดที่มีผล ณ วันที่ 1 มกราคม 2020.

ศาลอุทธรณ์แห่งปารีส, ค่อนข้าง v. สมาคมรถไฟแห่งชาติตูนิเซีย , 29 มีนาคม 1991, การหมุนรอบ.

สิ่งนี้กลายเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในบริบท IP มากขึ้นเรื่อย ๆ, โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับโปรแกรมการออกใบอนุญาต IP และที่เรียกว่า“ข้อพิพาท SEP / FRAND” (Standard-Essential Patents สำหรับใบอนุญาตที่นำเสนอในงาน Fair, เงื่อนไขที่สมเหตุสมผลและไม่เลือกปฏิบัติ). ตัวเลือกสำหรับการรวมการดำเนินการหลายขั้นตอนช่วยลดความเสี่ยงของการตัดสินใจที่อาจไม่สอดคล้องและขัดแย้งกันและอาจลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขข้อพิพาท. รวมรัฐ – กฎเกณฑ์ของรัฐบาลกลางในสหรัฐอเมริการะบุไว้อย่างชัดเจนว่าภาคีต่างๆสามารถตกลงที่จะตัดสินข้อพิพาทด้านสิทธิบัตรได้, ไม่ว่าจะโดยรวมบทบัญญัติอนุญาโตตุลาการในสัญญาระหว่างพวกเขาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตร, หรือโดยตกลงที่จะส่งข้อพิพาทที่มีอยู่แล้วต่ออนุญาโตตุลาการ. ไม่มีกฎหมายของรัฐบาลกลางที่ระบุไว้อย่างชัดเจนสำหรับการอนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับข้อพิพาทด้านลิขสิทธิ์, อย่างไรก็ตาม, แม้ว่าสหรัฐอเมริกา.

close
Scroll to Top