ล่าสุดประเพณี ของ ลาว และ พม่า ที่ คล้ายคลึง กับ ไทย คือ ประเพณี อะไร

ประเพณี ของ ลาว และ พม่า ที่ คล้ายคลึง กับ ไทย คือ ประเพณี อะไร

ต้องอ่าน

ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.zero ประเทศไทย. (ม.ป.ป) .อาหารประเทศฟิลิปปินส์. “12 อาหารขึ้นชื่อในถิ่นลาวที่ไปแล้วต้องลอง!!”.

  • “ธงชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นธงพื้นสีคราม, แถบแดง, และวงเดือนสีขาวอยู่กึ่งกลางของธงชาติ. ความกว้างของธงเท่ากับสองส่วนสามของความยาว, ความกว้างขอบแถบสีแดงแต่ละข้างเท่ากับกึ่งหนึ่งของแถบสีคราม และวงเดือนสีขาวกว้างเท่ากับสี่ส่วนห้าของความกว้างแถบสีคราม.”
  • ดอกบัวที่ชาวต่างบ้านได้รับจากชาวบางพลีนั้นก็จะนำไปบูชาพระในวันเทศกาลออกพรรษาตามวัดในหมู่บ้านของตน ส่วนใหญ่จะนำไปบูชาพระสมุทรเจดีย์ที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอเมืองสมุทรปราการ.
  • ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา.
  • ส่วนจังหวัดในภาคกลางนั้น ราชบัณฑิตยสถานได้แบ่งพื้นที่ประเทศไทยออกเป็น 6 ภาคตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อย่างเป็นทางการ โดยให้ภาคกลางประกอบไปด้วยเขตการปกครอง 22 จังหวัด (อ้างอิงจากวิกิพีเดีย) ดังนี้ …
  • “12 อาหารขึ้นชื่อในถิ่นลาวที่ไปแล้วต้องลอง!!”.
  • 5.พระราชธรรมนิเทศ,(ระแบบ ฐิตญาโณ).

ลิขสิทธิ์ © ๒๕๖๕ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม – Intangible Cultural Heritage. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

วัฒนธรรมมาเลเซีย

ดอกบัวที่ชาวต่างบ้านได้รับจากชาวบางพลีนั้นก็จะนำไปบูชาพระในวันเทศกาลออกพรรษาตามวัดในหมู่บ้านของตน ส่วนใหญ่จะนำไปบูชาพระสมุทรเจดีย์ที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอเมืองสมุทรปราการ. ส่วนจังหวัดในภาคกลางนั้น ราชบัณฑิตยสถานได้แบ่งพื้นที่ประเทศไทยออกเป็น 6 ภาคตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อย่างเป็นทางการ โดยให้ภาคกลางประกอบไปด้วยเขตการปกครอง 22 จังหวัด (อ้างอิงจากวิกิพีเดีย) ดังนี้ … “ธงชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นธงพื้นสีคราม, แถบแดง, และวงเดือนสีขาวอยู่กึ่งกลางของธงชาติ. ความกว้างของธงเท่ากับสองส่วนสามของความยาว, ความกว้างขอบแถบสีแดงแต่ละข้างเท่ากับกึ่งหนึ่งของแถบสีคราม และวงเดือนสีขาวกว้างเท่ากับสี่ส่วนห้าของความกว้างแถบสีคราม.” 5.พระราชธรรมนิเทศ,(ระแบบ ฐิตญาโณ). ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา. มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖.

ประเพณี ของ ลาว และ พม่า ที่ คล้ายคลึง กับ ไทย คือ ประเพณี อะไร

บทความล่าสุด