ล่าสุดสมเด็จพระสังฆราช องค์ แรก ของ กรุง รัตนโกสินทร์ สถาปนา ใน รัชกาล ใด

สมเด็จพระสังฆราช องค์ แรก ของ กรุง รัตนโกสินทร์ สถาปนา ใน รัชกาล ใด

ต้องอ่าน

สมเด็จพระสังฆราช (ศรี) สังฆราชองค์แรกรัตนโกสินทร์… ทีฆายุโก โหตุ วีสติมสงฺฆราชา ขอพระองค์ทรงเจริญพระชนม์สุขยั่งยืนนาน. ข่าวสดประชาชาติธุรกิจสุดสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรมเทคโนโลยีชาวบ้านเส้นทางเศรษฐีสำนักพิมพ์มติชนศูนย์ข้อมูลมติชนมติชนอคาเดมีKhaosod EnglishMatichon Investor Relationร่วมงานกับเรา. เหรียญสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (อยู่) วัดสระเกศ กทม.

การบรรยายพิเศษ “ใส่บาตรอย่างไร ได้บุญ ไกลโรค” ณ ห้องประชุมเฉลิม พรมมาส ตึก อปร.

สมเด็จพระสังฆราช 5 พระองค์ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

(…..เมื่อครั้งสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 18 คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช(วาสน์ วาสโน) สิ้นพระชนม์เมื่อปี 2531 ตำแหน่งพระสังฆราชว่างลง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระองค์ขึ้นเป็น สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในราชทินนามเดิมคือสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2532 เป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์…. สำหรับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็ได้เชิญชวนให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมติดริบบิ้นสีดำ หรือแต่งกายไว้ทุกข์เพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 23 พฤศจิกายน 2556….. 2487 เจ้าพระคุณสมเด็จฯ มีพระชนมายุ seventy two ปี พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล ทรงจัดหล่อพระกริ่ง “สุจิตโต” ตามพระนามฉายาเจ้าพระคุณสมเด็จฯ จุดเทียนชัยแล้วสวดมนต์ วันที่ 22 พฤศจิกายน ได้ทรงบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทาน พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภาและผู้มีศรัทธาอื่น ๆ รับจัดอาหารเสร็จภัตตกิจแล้ว พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาแล้วพระภิกษุสามเณรวัดบวรนิเวศฯ และพระต่างวัดที่มาฉันจับสลาก… สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระนามเดิมว่า เจริญ คชวัตร ประสูติเมื่อวันที่ three ตุลาคม พ.ศ.

  • สำหรับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็ได้เชิญชวนให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมติดริบบิ้นสีดำ หรือแต่งกายไว้ทุกข์เพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 23 พฤศจิกายน 2556…..
  • การบรรยายพิเศษ “ใส่บาตรอย่างไร ได้บุญ ไกลโรค” ณ ห้องประชุมเฉลิม พรมมาส ตึก อปร.
  • สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระนามเดิมว่า เจริญ คชวัตร ประสูติเมื่อวันที่ three ตุลาคม พ.ศ.
  • ข่าวสดประชาชาติธุรกิจสุดสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรมเทคโนโลยีชาวบ้านเส้นทางเศรษฐีสำนักพิมพ์มติชนศูนย์ข้อมูลมติชนมติชนอคาเดมีKhaosod EnglishMatichon Investor Relationร่วมงานกับเรา.
  • เหรียญสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (อยู่) วัดสระเกศ กทม.

บทความล่าสุด