หลังจาก ตรัสรู้ แล้ว พระพุทธเจ้า เสวย วิมุตติ สุข กี่ วัน

“ทิดไพรวัลย์” แจง เสื้อแบรนด์ ได้มาจาก “นิกกี้ ณฉ… © 2021 กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด. All Rights Reserved. เกาะติดไลฟ์สไตล์ทิดไพรวัลย์ ยัน ‘เนื้อม้าอร่อย แต่ไม่อร่อยเท่าเนื้อพี่’ ชาวเน็ตรัวคอมเมน…

หลังจาก ตรัสรู้ แล้ว พระพุทธเจ้า เสวย วิมุตติ สุข กี่ วัน

อานิสงค์จากพระไตรปิฎก. ธรรมภักดี. กรุงเทพ ฯ. 6.และนี่ก็คืิอกิจกรรมที่เกิดขึ้น ในคืน “เดือนเพ็ญ ตอน อชปาลนิโครธ แบบพอเพียง”ครับ… เปรียญ. ประเพณีและพิธีมงคลไทย.

ไทยไม่ไปร่วมประชุมประชาธิปไตยนั้นชอบแล้ว

ธรรมบรรณาคาร. ๒๕๑๘ กรุงเทพ ฯ. สุเมธ เมธาวิทยกุล. สังกัปพิธีกรรม. พริ้นติ้ง เฮ้า. ๒๕๓๒ .

หลังจาก ตรัสรู้ แล้ว พระพุทธเจ้า เสวย วิมุตติ สุข กี่ วัน

วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน 6 แม้จะมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลายสิบปี ซึ่งเหตุการณ์อัศจรรย์ 3 ประการ ได้แก่… สัปดาห์ที่ ๓ เสด็จจากที่นั้น มาหยุดอยู่ระหว่างมหาโพธิ อับอนิมิ ตตเจดีย์นั้น ทรงนิรมิตที่จงกรมขึ้นแล้ว เสด็จจงกรม ณ ที่นั้น ที่นั้นจึงเรียกว่า รัตนจงกรมเจดีย์ แปลว่า ที่จงกรมแก้ว คำว่าที่จงกรมแก้วนี้ อาจารย์หนึ่งก็ว่าเป็นเรือนแก้ว ที่เป็นเทพนิรมิต อีกอาจารย์หนึ่งก็ว่ามิใช่เรือนแก้ว แต่ว่าหมายถึงที่เป็นที่ทรงพิจารณา อภิธรรม. 5.นอกจากจะเก็บผลผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนแล้ว สิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้นั่นก็คือ”การแบ่งปัน”ให้กับเพื่อนบ้านครับ งานนี้มีโอกาสได้นำเอา”เห็ดลม”และ”หน่อไม้”แบ่งให้กับเพื่อนบ้าน ถือเป็นการขอบคุณที่มาช่วยกันลงมือลงแรงดูแลและพัฒนาบ้านไร่ของเรา และยังเป็นการถ่ายทอดการดำรงชีพแบบพอเพียงตามคำสอนที่บอกเอาไว้ว่า “บอกให้รู้ ทำให้ดู อยู่ให้เห็น”นั่นเองครับ…. จิตรกรรมที่วัดเกาะนับเป็นภาพเขียนสมัยอยุธยาตอนปลายเพียงน้อยแห่งที่ยังหลงเหลือในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ขณะที่ประติมากรรมที่วัดสุทัศน์ฯนั้นสะท้อนอิทธิพลศิลปะจีนในสมัยต้นรัตนโกสินทร์. “สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพระคติธรรม วันวิสาขบูชา 2… ประพันธ์ กุลวินิจฉัย เทศกาลและพิธีกรรมทางพุทธศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ ม.มจร กรุงเทพ ฯ.

ติดต่อสอบถาม

ข่าวสดประชาชาติธุรกิจสุดสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรมเทคโนโลยีชาวบ้านเส้นทางเศรษฐีสำนักพิมพ์มติชนศูนย์ข้อมูลมติชนมติชนอคาเดมีKhaosod EnglishMatichon Investor Relationร่วมงานกับเรา. สมปราชญ์ อัมมะพันธ์. ประเพณีและพิธีกรรมในวรรณคดี.

  • วันวิสาขบูชา 64 พุธ 26 พ.ค.
  • พร้อมกับขอเรียนเชิญท่านผู้อ่านให้รำลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ท่านและมุ่งมั่นในการประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนอันประเสริฐเหล่านั้นอย่างเคร่งครัด…อันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญทั้งแก่ตัวเรา ครอบครัวเรา และประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเรา.
  • All Rights Reserved.
  • ดังนั้น ในโอกาสที่ “วันวิสาขบูชา” เวียนมาบรรจบอีกครั้งในปีนี้ สิ่งที่ผมระลึกถึงก่อนอื่นใดทั้งสิ้นก็คือ ต้นศรีมหาโพธิ์ แม่น้ำเนรัญชรา, นางสุชาดา และตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของเมืองคยาในรัฐพิหารของประเทศอินเดีย…
  • สังกัปพิธีกรรม.
  • เปรียญ.

คืน “เพ็ญพุธ” ไหว้พระอ… 10 อาวุธมหาประลัย พิชิตก๊อดซิล่า Bandai HG Alteisen [ รีวิว / พลาโม / ของเล่นใ… พม่าทะลักไม่หยุด! จับอีกนับสิบจ่าย 2.4 หมื่น ลอบเข้าเมืองมุ่งทำงานกทม. ลิขสิทธิ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

สัปดาห์ที่ 5 : อชปาลนิโครธ Ajapala Nigrodha Tree : Banyan Tree

เอส. พริ้นติ้ง เฮ้า.๒๕๓๖ กรุงเทพ ฯ. แสงฉาย อนงคาราม.

เรื่องสอบธรรม ของสนามหลวงแผนกธรรม พ.ศ.๒๕๔๖. หน้า ๑๒๗-๑๓๗. วันวิสาขบูชา 64 พุธ 26 พ.ค.

หลังจาก ตรัสรู้ แล้ว พระพุทธเจ้า เสวย วิมุตติ สุข กี่ วัน

เก็บเอาความสุขระหว่างทางเดินของชีวิตมาบันทึกเอาไว้บนสมุดออนไลน์เล่มนี้ การสืบสานต่อรากเหง้าของศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและสืบต่อพระพุทธศาสนาถือเป็นความตั้งใจที่มุ่งหวัง และหากได้เป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมร้อยใจของผู้ที่เรียกได้ว่าเป็น กัลยาณมิตร ที่มาเสริมทัพในการสืบต่อสิ่งดี ดี เช่นนี้ด้วยแล้ว ถือว่าเป็นสิ่งที่อบอุ่นใจมากๆ เลยล่ะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ขอขอบคุณ G2K ที่่เก็บเรื่องราวเอาไว้พร้อมกับส่งต่อไปยังผู้คนบนโลกกว้าง มา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ… 2.จากที่ผมได้ไปทำบุญที่วัดแห่งนี้เมื่อเดือนก่อน และได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับ”หลวงพี่เปี๊ยก”นอกจากนั้นยังได้รับทราบจุดประสงค์ของ”หลวงพี่เปี๊ยก”ว่าต้องการ”ขยายกิ่งพันธุ์ “ต้นอชปาลนิโครธ”ซึ่งได้รับต้นพันธุ์มาจากวัดในต่างประเทศ โดยมีความเกี่ยวกับพุทธประวัติ ตามนี้ครับ พระพุทธประวัติ ตอนที่ 48 ทรงเสวยวิมุตติสุข ณ ต้นอชปาลนิโครธ และในช่วงบ่ายๆ ของวันเสาร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ทีมจิตอาสาคนทำดี ได้รวมตัวกันเพื่อไปตอนกิ่งต้นอชปาลนิโครธ ณ วัดถ้ำพระใหญ่จอมโลกอุดร ครับ… สำหรับพระพุทธรูปประจำวันเกิดจะมีทั้งหมด 7 ปาง ตามวันในสัปดาห์ คือ วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ และเสาร์ และเพิ่มปางวันพุธกลางคืน ที่เรียกว่าวันราหูเข้าไปด้วย ซึ่งพุทธศาสนิกชนคนไทยคงรู้กันดีอยู่แล้วว่า “พระประจำวันเกิด” ของตนเองคือพระพุทธรูปปางอะไร แต่เชื่อว่าหลายคนคงยังไม่รู้จักที่ไปที่มา หรือบทสวดบูชาต่าง ๆ วันนี้กระปุกดอทคอมจึงรวบรวมเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับ “พระประจำวันเกิด” มาฝากกันค่ะ… ดังนั้น ในโอกาสที่ “วันวิสาขบูชา” เวียนมาบรรจบอีกครั้งในปีนี้ สิ่งที่ผมระลึกถึงก่อนอื่นใดทั้งสิ้นก็คือ ต้นศรีมหาโพธิ์ แม่น้ำเนรัญชรา, นางสุชาดา และตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของเมืองคยาในรัฐพิหารของประเทศอินเดีย… พร้อมกับขอเรียนเชิญท่านผู้อ่านให้รำลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ท่านและมุ่งมั่นในการประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนอันประเสริฐเหล่านั้นอย่างเคร่งครัด…อันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญทั้งแก่ตัวเรา ครอบครัวเรา และประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเรา.

หลังจาก ตรัสรู้ แล้ว พระพุทธเจ้า เสวย วิมุตติ สุข กี่ วัน

close
Scroll to Top