ล่าสุดเพราะ เหตุ ใด ดวง จันทร์ จึง หัน ด้าน เดียว เข้าหา โลก

เพราะ เหตุ ใด ดวง จันทร์ จึง หัน ด้าน เดียว เข้าหา โลก

ต้องอ่าน

สหัสวรรษที่3จะเริ่มเมื่อวันที่1มกราคมค.ศ.2001ไม่ใช่ปี2000เนื่องจากปีค.ศ.เริ่มต้นที่ค.ศ.1ไม่ใช่ค.ศ.0ดังนั้นการขึ้นสหัสวรรษใหม่จึงเกิดขึ้นเมื่อวันที่1มกราคมของปี1001,2001,3001… รูปภาพธีมโดย enot-poloskun. ขับเคลื่อนโดย Blogger. รูปภาพธีมโดย sololos.

เพราะ เหตุ ใด ดวง จันทร์ จึง หัน ด้าน เดียว เข้าหา โลก

นายเจษฎา กีรติภารัตน์ – เจ้าหน้าที่สารสนเทศาราศาสตร์ – สดร.

ประวัติศาสตร์ ช่วยหน่อยค่ะ

เนื่องจากดวงจันทร์โคจรรอบโลก ขณะที่โลกเองก็หมุนรอบตัวเอง จึงทำให้เรามองเห็นดวงจันทร์ขึ้นช้าไปวันละ 50 นาที หนึ่งวันมีน้ำขึ้น 2 ครั้ง ดังนั้นน้ำขึ้นครั้งต่อไปจะต้องบวกไปอีก 12 ชั่วโมง 25 นาที เช่น น้ำขึ้นครั้งล่าสุดน้ำขึ้นเวลา 24.00 น. น้ำขึ้นครั้งต่อไปประมาณเวลา 12.25 น. และในวันถัดไปน้ำจะขึ้นประมาณเวลา 00.50 น. แบบทดสอบวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 1. บริเวณที่อยู่เหนือชั้นหินหนืด หมายถึงข้อใด ธรณีภาค ฐานธรณีภาค แผ่นเปลือกโลก ธรณีภาคชั้นนอ…

  • สหัสวรรษที่3จะเริ่มเมื่อวันที่1มกราคมค.ศ.2001ไม่ใช่ปี2000เนื่องจากปีค.ศ.เริ่มต้นที่ค.ศ.1ไม่ใช่ค.ศ.0ดังนั้นการขึ้นสหัสวรรษใหม่จึงเกิดขึ้นเมื่อวันที่1มกราคมของปี1001,2001,3001…
  • ขับเคลื่อนโดย Blogger.
  • บริเวณที่อยู่เหนือชั้นหินหนืด หมายถึงข้อใด ธรณีภาค ฐานธรณีภาค แผ่นเปลือกโลก ธรณีภาคชั้นนอ…
  • น้ำขึ้นครั้งต่อไปประมาณเวลา 12.25 น.
  • เนื่องจากดวงจันทร์โคจรรอบโลก ขณะที่โลกเองก็หมุนรอบตัวเอง จึงทำให้เรามองเห็นดวงจันทร์ขึ้นช้าไปวันละ 50 นาที หนึ่งวันมีน้ำขึ้น 2 ครั้ง ดังนั้นน้ำขึ้นครั้งต่อไปจะต้องบวกไปอีก 12 ชั่วโมง 25 นาที เช่น น้ำขึ้นครั้งล่าสุดน้ำขึ้นเวลา 24.00 น.

บทความล่าสุด