ล่าสุดเพราะ เหตุ ใด สมเด็จ พระ นารายณ์ มหาราช จึง ทรง สร้าง ความ สัมพันธ์...

เพราะ เหตุ ใด สมเด็จ พระ นารายณ์ มหาราช จึง ทรง สร้าง ความ สัมพันธ์ กับ ฝรั่งเศส

ต้องอ่าน

ประวัติศาสตร์ไทย เล่ม ๒. เหตุใด ‘สมเด็จพระนารายณ์’ ทรงโปรดประ… จดหมายเหตุของคณะบาทหลวงฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยา ภาคที่5, 2469. “…ออกพระวิสุทธสุนทรอัครราชทูตเก่าพึ่งตายในเร็วๆ ไม่กี่เดือนนี้เอง …” “…ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีที่จะได้เดินทางกลับสู่ประเทศอันเป็นที่รักของข้าพเจ้า และในอันที่จะได้เห็นประชาราษฎร์ของข้าพเจ้า…”

เพราะ เหตุ ใด สมเด็จ พระ นารายณ์ มหาราช จึง ทรง สร้าง ความ สัมพันธ์ กับ ฝรั่งเศส

ส่งทูตมาเจรจาทำสัญญาฉบับแรกกับกรุงศรีอยุธยา ใน พ.ศ. ‘หัวนุ่ม’ การ์ตูนแก๊กขำขื่น โดย วศิน ปฐมหยก ประเดิมตอนแรกในวันเมษาหน้าโง่ ว่าด้วยเรื่องของทีมความคิดสร้างสรรค์ขั้นเทพ ที่โดนสกัดดาวรุ่ง… ประชุมพงศาวดาร ฉบับหอสมุดแห่งชาติ เล่ม10, สำนักพิมพ์ก้าวหน้า, 2507. เดอ ชัวซีย์ แต่ง สันต์ ท. จดหมายเหตุรายวัน การเดินทางไปสู่ประเทศสยาม ในปี ค.ศ.

พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา

ข่าวสดประชาชาติธุรกิจสุดสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรมเทคโนโลยีชาวบ้านเส้นทางเศรษฐีสำนักพิมพ์มติชนศูนย์ข้อมูลมติชนมติชนอคาเดมีKhaosod EnglishMatichon Investor Relationร่วมงานกับเรา. ประวัติศาสตร์ไทยยุคก่อนประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ช่วงต้น การเข้ามาอยู่อาศัย แนวคิดถิ่นกำเนิดชนชาติไท บ้านเชียง ~2500 ปีก่อน พ.ศ. 14 ที่พระราชวังแวร์ซายส์ เมื่อเดินทางกลับกรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ. พัฒนาการของมนุษย์กับอารยธรรมในราชอาณาจักรไทย เล่ม ๑. พริ้นติ้ง เฮ้าส์.

  • เมื่อสมเด็จพระเพทราชาทรงทราบก็ทรงรีบตั้งพระราชนัดดาคือ “เจ้าพระยาพิไชยสุรินทร์” ให้ขึ้นสืบราชสมบัติต่อจากพระองค์ แต่เมื่อพระองค์สวรรคตในปี พ.ศ.2246 เจ้าพระยาพิไชยสุรินทร์กลับไม่กล้าปราบดาภิเษกขึ้นครองราชด้วยเกรงบารมีของกรมพระราชวังบวร จึงได้ขอให้กรมพระราชวังบวรขึ้นครองราชย์แทน กรมพระราชวังบวรจึงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 29 แห่งอาณาจักรอยุธยา และเป็นพระองค์ที่ 2 แห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวง ราชวงศ์สุดท้ายของอาณาจักรอยุธยา.
  • เดอ ชัวซีย์ แต่ง สันต์ ท.
  • มารดาของออกพระเพทราชานั้นเคยเป็นนางนมของในหลวง เดี๋ยวนี้เหมือนกับมารดาของเจ้าคุณอัครราชทูตซึ่งเคยถวายนมแด่พระองค์เหมือนกัน…
  • สำนักพิมพ์ก้าวหน้า, 2510.
  • สำนักพิมพ์ก้าวหน้า, 2516.
  • พระบริหารเทพธานี.

อานุภาพภาวนา “พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ. ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ. สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.” เกือบ 300 คน สอบแข่งขันเข้า ม.four ห้องพิเศษ ‘ราชสีมาวิทยาลัย’ รับจริง 72 คน เข้มมาตรการโคว… อัจฉริยะ ไลฟ์สดคดีแตงโม ปมค้นขวดไวน์ เผยมีคนสารภาพแล้ว1 เล่าหมดเปลือก four ชม.

พระมหากษัตริย์

ศิริพร กรอบทอง และสักกะ จราวิวัฒน์. ประวัติศาสตร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ three. พระบริหารเทพธานี.

เพราะ เหตุ ใด สมเด็จ พระ นารายณ์ มหาราช จึง ทรง สร้าง ความ สัมพันธ์ กับ ฝรั่งเศส

สำนักพิมพ์ก้าวหน้า, 2516. ‘วิษณุ’ ชี้ ร่างกม.เลือกตั้งส.ส.พรรคร่วมฯ เปิดช่องคำนวณบัญชีรายชื่อสูตรไหนก็ได้ แค่ห้ามขัดรธน…. เดอ ลาลูแบร์ แต่ง สันต์ ท.

ข้อสอบ ประวัติวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลาง

จดหมายเหตุลาลูแบร์ เล่ม1 และ เล่ม2. สำนักพิมพ์ก้าวหน้า, 2510. © 2021 กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด. All Rights Reserved.

“…ข้าพเจ้าจะไม่มีจิตยินดีน้อมไปในศาสดาอื่นนอกจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระธรรมอันพระองค์ได้ตรัสรู้ชอบดีแล้ว กับทั้งพระสงฆ์หมู่ใหญ่ อันได้ประพฤติตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเลยเป็นอันขาด จนตราบกว่าสิ้นชีวิต…” ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. เรื่องคติของฝรั่งเข้ามาเมืองไทย. มารดาของออกพระเพทราชานั้นเคยเป็นนางนมของในหลวง เดี๋ยวนี้เหมือนกับมารดาของเจ้าคุณอัครราชทูตซึ่งเคยถวายนมแด่พระองค์เหมือนกัน… “พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาสำหรับชาติเรา เราจำเป็นต้องถือด้วยความกตัญญูต่อบิดามารดาและต้นโคตรวงศ์ของเราจำเป็นต้องถือไม่มีปัญหาอะไร… เมื่อข้าพเจ้ารู้สึกได้แน่นอน จึงได้กล้าลุกขึ้นยืนแสดงเทศนาทางพระพุทธศาสนาแก่ท่านทั้งหลาย..

เพราะ เหตุ ใด สมเด็จ พระ นารายณ์ มหาราช จึง ทรง สร้าง ความ สัมพันธ์ กับ ฝรั่งเศส

เมื่อสมเด็จพระเพทราชาทรงทราบก็ทรงรีบตั้งพระราชนัดดาคือ “เจ้าพระยาพิไชยสุรินทร์” ให้ขึ้นสืบราชสมบัติต่อจากพระองค์ แต่เมื่อพระองค์สวรรคตในปี พ.ศ.2246 เจ้าพระยาพิไชยสุรินทร์กลับไม่กล้าปราบดาภิเษกขึ้นครองราชด้วยเกรงบารมีของกรมพระราชวังบวร จึงได้ขอให้กรมพระราชวังบวรขึ้นครองราชย์แทน กรมพระราชวังบวรจึงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 29 แห่งอาณาจักรอยุธยา และเป็นพระองค์ที่ 2 แห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวง ราชวงศ์สุดท้ายของอาณาจักรอยุธยา. 2155 ตรงกับสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม โดยต้องการเจริญสัมพันธไมตรีและการค้ากับไทย แต่การค้าของอังกฤษไม่ค่อยประสบผลสำเร็จมากนัก ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจะทรงให้อังกฤษเข้ามาค้าขายเพื่อถ่วงดุลอำนาจของฮอลันดาก็ตาม ในปลายสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อังกฤษมีเรื่องบาดหมางกับไทย เพราะอังกฤษไม่พอใจออกญาวิไชเยนทร์ (คอนสแตนติน ฟอลคอน) ขุนนางไทยเชื้อสายกรีก จึงมีอำนาจควบคุมพระคลังสินค้า อังกฤษกล่าวหาว่าออกญาวิไชเยนทร์ทำการค้าแข่งกับอังกฤษ ในที่สุดเกิดสงครามระหว่างไทยกับอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. “…ออกพระเพทราชาเป็นขุนนางผู้ใหญ่ ราษฎรชอบพอมาก เพราะใจคอเยือกเย็นและลือกันว่าเป็นคงกระพันชาตรียิงไม่ออก ฟันไม่เข้า ถึงพระนารายณ์เองก็โปรดมาก เพราะเคยไปสงครามมีชัยชนะแก่พระเจ้าตองอูมา…ตามเสียงตลาดที่โจษกันทุกวันนี้ มักนิยมถือกันว่า ถ้าพระนารายณ์สิ้นพระชนม์ลงเมื่อใด ออกพระเพทราชากับลูกชายชื่อออกหลวงสรศักดิ์มีหวังที่จะสืบราชสมบัติยิ่งกว่าใครๆ …” แต่ข้อเหล่านี้ล้วนแต่มาจากการสันนิษฐานอันเกิดจากการอ่านจดหมายของบาทหลวงโบรลด์เขียนส่งไปที่กรุงปารีสเมื่อคริสต์ศักราช ๑๗๐๐ (พ.ศ.๒๒๔๒) ภายหลังที่เจ้าคุณอัครราชทูตกลับมาถึง ๑๒ ปี ตกอยู่ในตอนปลายรัชกาลของพระเพทราชานั้นเอง ยังจะถือเป็นยุติทีเดียวไม่ได้. ประชุมพงศาวดารภาคที่45 เรื่องจดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศส ซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยา ตอนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภาคที่5, 2470.

เพราะ เหตุ ใด สมเด็จ พระ นารายณ์ มหาราช จึง ทรง สร้าง ความ สัมพันธ์ กับ ฝรั่งเศส

บทความล่าสุด