การ ปฏิวัติ อุตสาหกรรม เกิด ขึ้น ครั้ง แรก ใน ประเทศ ใด

การ ปฏิวัติ อุตสาหกรรม เกิด ขึ้น ครั้ง แรก ใน ประเทศ ใด

ทำอย่างไรเพื่อเร่งการปรับใช้เทคโนโลยีที่มีโครงสร้างชัดเจนและสามารถสร้างมูลค่าที่เป็นรูปธรรมได้? three คำถามที่สำคัญ สำหรับการดำเนินการด้าน 4IR ให้ประสบผลสำเร็จ มีโอกาสทางด้าน 4IR ระยะสั้นอะไรบ้างที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัท?

การ ปฏิวัติ อุตสาหกรรม เกิด ขึ้น ครั้ง แรก ใน ประเทศ ใด
การ ปฏิวัติ อุตสาหกรรม เกิด ขึ้น ครั้ง แรก ใน ประเทศ ใด

เมื่อเทคโนโลยีการผลิตก้าวสู่ “มิติที่สาม” ทุกวันนี้วิวัฒนาการของการพิมพ์สามมิติอาจจะยังอยู่ในช่วงตั้งไข่ คือเป็นช่วงเริ่มต้นมากๆ แต่มันก็ได้แสดงศักยภาพออกมาอย่างชัดเจนแล้วว่าอนาคตของมันนั้นน่าจะเรืองรองแค่ไหน ยกตัวอย่างเช่น ปัจจุบันเราสามารถผลิตเครื่องช่วยฟัง ที่ปรับดีไซน์ได้แบบไม่จำกัด ผลิตกันแบบ “หนึ่งชิ้นต่อหนึ่งคน” โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่ม หรือกระทั่งวิศวกรนักสำรวจที่ทำงานอยู่ในทะเลทรายก็สามารถผลิตชิ้นส่วนกลไกเครื่องยนต์ได้ทันทีหากจำเป็นต้องใช้ ไม่จำเป็นต้องรอเป็นวันๆ หรือสัปดาห์เพื่อรับชิ้นส่วนที่ส่งมาจากในเมืองอีกต่อไป สินค้า บริการ และธุรกิจวิถีใหม่

ความท้าทายในการทำ Digital Transformation เพื่อการก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม Four 0

ข่าวสาร

การ ปฏิวัติ อุตสาหกรรม เกิด ขึ้น ครั้ง แรก ใน ประเทศ ใด
การ ปฏิวัติ อุตสาหกรรม เกิด ขึ้น ครั้ง แรก ใน ประเทศ ใด

การมาถึงของเครื่องจักรไอน้ำนั้นส่งผลกระทบในวงกว้างของสังคมนอกเหนือจากงานอุตสาหกรรม ในด้านการขนส่งนั้นระบบขนส่งทางรางซึ่งแต่เดิมใช้ม้าลากไปบนรางเหล็กได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นการใช้งานหัวรถจักรไอน้ำเข้ามาแทนที่ซึ่งต่อมาได้รับความนิยมและระบบรางได้แพร่กระจายไปทั่วประเทศ การมาถึงของการปฏิวัติอุตสาหกรรมส่งผลให้เกิดระบบทุนนิยมแบบตลาดเสรีขึ้นทำให้การค้าขายคึกคักและเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ว การปฏิวัติอุตสาหกรรมยังก่อให้เกิดชนชั้นใหม่ขึ้นในสังคม ‘ชนชั้นแรงงาน’ ส่งผลต่อความแตกต่างระหว่างชนชั้นที่มากขึ้น ความแตกต่างที่เพิ่มขึ้นซึ่งได้รับการสนับสนุนจากตลาดเสรีทำให้เกิดแนวคิดการต่อต้านชนชั้นและยกย่องเหล่าแรงงานขึ้นมา โดยมีบุคคลสำคัญสำหรับแนวคิดนี้ คือ Karl Marx การล่าอาณานิคมนั้นเป็นผลจากการเติบโตและพัฒนาของการปฏิวัติอุตสาหกรรมเช่นกัน เนื่องจากความต้องการในการเปิดตลาดการค้าและการค้นหาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งการหาทาสมาเพื่อเป็นแรงงานในการทำงาน โดยประเทศใต้อาณานิคมจะถูกครอบงำทั้งทางด้านภาษา วัฒนธรรม ศาสนา เพื่อให้กลายเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าอีกทางหนึ่ง การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกคือการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งใหญ่นอกเหนือจากความสำเร็จทางด้านอุตสาหกรรม แต่ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรมรวมถึงระบบเศรษฐกิจได้เปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลโดยมีรากฐานจากการปฏิวัติครั้งนี้ ไม่ว่าดีหรือร้ายอย่างไร การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 ได้ก่อร่างสร้างโครงให้กับโลกยุคปัจจุบันฝังรากลึกลงไปและแตกหน่อออกเป็นความก้าวหน้าต่างๆ มากมาย

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ภาคการผลิตในอาเซียน รวมถึงประเทศไทย ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาสู่ระบบดิจิทัล โดยมีรูปแบบการดำเนินงานที่ยังล้าสมัย และการปรับใช้เทคโนโลยี 4 ยังมีความช้าและไม่ต่อเนื่อง จาก 5 สาเหตุหลักดังต่อไปนี้ แรงงานยังมีราคาถูก

บริการ Longdo

ปัจจัยใดที่ส่งเสริมให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษ การปฏิวัติอุตสาหกรรมมีพัฒนาการอย่างไร การปฏิวัติอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อโลกอย่างไร บริการแปรรูปโลหะ ตัดเหล็ก ตัดเลเซอร์

การ ปฏิวัติ อุตสาหกรรม เกิด ขึ้น ครั้ง แรก ใน ประเทศ ใด
การ ปฏิวัติ อุตสาหกรรม เกิด ขึ้น ครั้ง แรก ใน ประเทศ ใด

ต้องมี ต้องเป็น ขององค์กรที่จะไปต่อ Lean Operation การฉีดวัคซีน ตอนที่ 2 Lean Operation การฉีดวัคซีน ตอนที่ 1 พัฒนาคน พัฒนางาน มุ่งคว้าความสำเร็จแบบฉบับ ‘โตโยต้า’

เรื่องเด่นฐานเศรษฐกิจ สังคมไทยกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ four เรื่องเด่นฐานเศรษฐกิจสังคมไทยกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ติดตามข่าวสารผ่าน ‘คมชัดลึก’ Line Officialคอลัมน์ข้าพระบาททาสประชาชน ฉบับ 3488 หน้า 6 ระหว่างวันที่ ก.ค.2562 โดย…ประพันธุ์ คูณมี

การ ปฏิวัติ อุตสาหกรรม เกิด ขึ้น ครั้ง แรก ใน ประเทศ ใด
การ ปฏิวัติ อุตสาหกรรม เกิด ขึ้น ครั้ง แรก ใน ประเทศ ใด

“คิดได้ คิดเป็น แก้ปัญหาได้ นี่แหละ ทักษะ 4.zero ของคนที่จะอยู่รอดในโลกอนาคต” สำหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรก คือ การปฏิวัติจากแรงงานคนเป็นแรงงานเครื่องจักรในช่วงหลังของศตวรรษที่ 18 การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 เริ่มต้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เมื่อมีการคิดค้นกระแสไฟฟ้าและระบบสายพานการผลิตในโรงงาน “ปัญญาประดิษฐ์และจักรกลการเรียนรู้ ที่ทำให้ครั้งนี้แตกต่างจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ผ่านมาก็คือ สิ่งเหล่านี้มีความซับซ้อนและบูรณาการกว่ากันอย่างมหาศาล โลกกำลังจะเข้าสู่ยุคที่ผลกระทบต่างๆ จากเทคโนโลยีดิจิทัลกำลังจะสำแดงตัวอย่างเต็มที่ เรากำลังเดินเข้าหาจุดที่โลกจะเปลี่ยนตัวเองไปอย่างอัตโนมัติ ด้วยการเกิดขึ้นของสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้น” นี่ไง…การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ four ความก้าวล้ำใหญ่ๆ ที่กำลังพลิกโฉมหน้าในทุกวงการ วิถีชีวิต วิธีคิดวิธีทำงาน ธุรกรรมทั่วโลกที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างสิ้นเชิง หยั่งลึกถึงผลกระทบและก้าวให้ทันโลกใบใหม่ เอาตัวรอดได้ ในขณะเดียวกันก็คว้าโอกาสมหาศาลในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงนี้

  • ดร.เอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล่าว่า เทคโนโลยีไม่ได้แย่งงานของมนุษย์ โอกาสอยู่ที่อุปสรรคเสมอ สิ่งที่มนุษย์ยังได้เปรียบคอมพิวเตอร์อยู่คือ ความฉลาดทางอารมณ์ มนุษย์ยังขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ สิ่งที่เอไอไม่มี
  • มีความคิดสร้างสรรค์
  • ร่วมงานกับ depa (สมัครงาน)
  • การขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเนื้อวัสดุ
  • ที่เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการ (สมัยนั้นไม่มีคำ “บดี”) รู้สึกไม่สบายใจนัก
  • ยุคที่หุ่นยนต์ทำงานหลายอย่างแทนคน ยุคที่การติดต่อสื่อสารไร้ข้อจำกัด และเป็นยุคที่ปัญญาประดิษฐ์ (

MMThailand ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการพัมนาและปรับปรุงเว็บไซต์ หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ โดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ แสดงว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา การปฏิวัติอุตสาหกรรม วิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองเข้าสู่โลกปัจจุบัน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงการผลิตจากการใช้แรงงานคน สัตว์ และพลังน้ำเป็นการผลิตโดยใช้เครื่องจักรและระบบโรงงาน เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญกลายเป็นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ส่งผลกระทบต่อประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ชาติแรกที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมคือ อังกฤษ ในคริสต์ศตวรรษที่

1870 เป็นการเปลี่ยนจากการใช้เครื่องจักรไอน้ำ มาใช้พลังงานไฟฟ้าส่งผลให้สามารถปลดปล่อยพลังการผลิตอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้น มาก่อน เปลี่ยนแปลงระบบการผลิตมาเป็นระบบโรงงาน ทำให้เกิดการผลิตสินค้าคราวละมากๆ และมีคุณภาพที่เทียบเท่างานหัตถกรรม ที่สำคัญคือ สินค้าราคาไม่แพง ทุกคนสามารถบริโภคได้ ทำให้เกิดกระแสบริโภคนิยมไปทั่วโลก การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 3 (Industrial Revolution 3.0)เกิดขึ้นในปีค.ศ. 1969 เป็นยุคของการใช้อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีไอทีในการผลิต มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ มีการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ในการผลิต แทนที่แรงงานคน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ สมาชิกเข้าสู่ระบบ Strategy / การเติบโตของธุรกิจ กับ การพรากวิถีชีวิตของมนุษย์ Strategy, บทความสำหรับบุคคลทั่วไป, องค์ความรู้

close
Scroll to Top