ความรู้ละคร ตะวันตก เกิด ขึ้น ใน สมัย ใด

ละคร ตะวันตก เกิด ขึ้น ใน สมัย ใด

ต้องอ่าน

- Advertisement -

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว การเมืองเกิดภาวะคับขัน และเศรษฐกิจของประเทศทรุดโทรม เสนาบดีสภาได้ตกลงประชุมกันเลิกกรมมหรสพ เพื่อให้มีส่วนช่วยกูการเศรษฐกิจของประเทศ และต่อมาจึงกลับฐานะมาเป็นกองขึ้นอีก จนกระทั่งเมื่อ พ.ศ. เหล่าศิลปินได้กระจัดกระจายไปในที่ต่างๆ เพราะผลจากสงคราม บางส่วนก็เสียชีวิต บางส่วนก็ถูกกวาดต้อนไปอยู่พม่า ครั้นพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ปราบดาภิเษกในปีชวด พ.ศ.

ละคร ตะวันตก เกิด ขึ้น ใน สมัย ใด

- Advertisement -
- โฆษณา -

บทความล่าสุด