คนดังนอน ตี สาม ทุก วัน จะ ตาย ไหม

นอน ตี สาม ทุก วัน จะ ตาย ไหม

ต้องอ่าน

ห้ามนำแกงหอยขมมาเลี้ยงแขก คนโบราณท่านห้ามเลี้ยงแขกด้วยแกงหอยขม โบราณมีข้อห้ามเอาไว้ว่า ห้ามนำแกงหอยขมมาเลี้ยงแขกหรือผู้ที่ม… ห้ามมีเพศสัมพันธ์ในวันพระ คนโบราณท่านห้ามมีเพศสัมพันธ์ในวันพระ โบราณกล่าวห้ามเอาไว้ว่า ห้ามมีเพศสัมพันธ์กันในวันพระ เพราะกา… พระพุทธเจ้าองค์ถัดไป ในพระไตรปิฎก (พระไตรปิฎก เล่มที่ eleven พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ข้อ 42-47) กล่าวว่า ในอดีต …

ห้ามนอนหันศีรษะไปทางทิศตะวันตก คนโบราณท่านห้ามนอนหันศีรษะไปทางทิศตะวันตก โบราณกล่าวว่า การนอนหันศีรษะไปทางทิศตะวันตกจะทำให้อายุส… วางแผนชีวิตหลังความตาย ในทางพระพุทธศาสนากล่าวว่า หลังจากตายแล้ว เราก็จะไปเกิดใหม่ โดยอาจจะเป็นชีวิตในรูปแบบอื่นหรือเป็นม… ขึ้นสวรรค์ชั้นเทวดา ชั้นพรหม พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่า (อุโปสถสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ 20 พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอก – … ห้ามขึ้นบ้านใหม่วันเสาร์ เผาผีวันศุกร์ โกนจุกวันอังคาร แต่งงานวันพุธ คนโบราณท่านห้ามขึ้นบ้านใหม่วันเสาร์ ห้ามเผาผีวันศุกร์ ห้ามโกนจุกวันอังคาร และห้ามแต่งงานวันพุธ ข้… ห้ามปลูกต้นลั่นทมและต้นรักบริเวณบ้าน คนโบราณท่านห้ามปลูกต้นลั่นทมและต้นรักบริเวณบ้าน ต้นลั่นทมกับต้นรัก โบราณท่านว่าไม่เหมาะจะปลูกไว้ใ… ห้ามเผาผีวันพระและวันศุกร์ คนโบราณท่านห้ามเผาผีวันพระและวันศุกร์ โบราณท่านกล่าวไว้ว่า ห้ามเผาผีในวันพระและวันศุกร์ เพราะถือว…

นอน ตี สาม ทุก วัน จะ ตาย ไหม

ต้นเหตุของแผ่นดินไหว เมื่อราว 2,600 ปีที่แล้ว พระพุทธเจ้าได้ตรัสอธิบายสาเหตุของแผ่นดินไหวตามธรรมชาติว่า (พระไตรปิฎกเล่… คนเราเกิดมาแล้วกี่ชาติ พระพุทธเจ้าได้เปรียบเทียบเอาไว้ในพระไตรปิฎก (ติณกัฏฐสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ 16 พระสุตตันตปิฎก สัง… ความเข้าใจผิดเรื่องเทวดา เทพ พระพุทธเจ้าไม่เคยมีเรื่องการให้ไหว้หรือนับถือเทพ แต่ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ ฮินดู แ… สวรรค์และนรกน่าจะมีจริงไหม สวรรค์หรือนรกมีจริงหรือ หลักการของทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ ที่เขาอธิบายไว้ว่า เวลาแต่ละจุดในจั… การเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน การต้องเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานจึงเป็นการใช้กรรมอย่างหนึ่ง มีแต่ความทุกข์ทรมาน สัตว์เดรัจฉานจะกินกัน…

นอนน้อยส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไร

ห้ามนำศพตายโหงหรือตายนอกบ้านเข้าบ้าน คนโบราณท่านห้ามนำศพที่ตายโหงหรือที่ตายนอกบ้านเข้ามาไว้ในบ้าน คนโบราณให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอ… ห้ามปลูกเรือนคร่อมจอมปลวก คนโบราณท่านห้ามปลูกบ้านเรือนคร่อมจอมปลวก ก่อนจะปลูกบ้านปลูกเรือน หรือปลูกอาคารสถานที่เพื่ออะไรก็ต… ห้ามนำสิ่งที่อยู่ในวัดมาไว้ในบ้าน คนโบราณท่านห้ามนำสิ่งที่อยู่ในวัดมาไว้ในบ้าน สิ่งที่เป็นของวัดทุกอย่าง โบราณท่านห้ามนำมาไว้ในบ้าน… ห้ามนอนก่ายหน้าผาก คนโบราณท่านห้ามนอนก่ายหน้าผาก โบราณท่านว่า ผู้ใดนอนก่ายหน้าผาก ผู้นั้นจะตกยากอาภัพ อาการของคนนอนก… ห้ามตำหนิพระพุทธรูป คนโบราณท่านห้ามตำหนิพระพุทธรูป โบราณท่านห้ามเหลือเกินเรื่องการตำหนิพระพุทธรูป ผู้ใดตำหนิพระพุทธรู…

  • สมองกับวิญญาณ อะไรควบคุมร่างกาย นักวิทยาศาสตร์อธิบายว่า ชีวิตของคนเรามีการทำงานร่วมกันของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายโดยสมองเป็นผู้สั่งก…
  • 1 กัป เท่ากับเท่าไร พระพุทธเจ้าได้เปรียบเทียบระยะเวลา 1 กัปเอาไว้ว่า (ปัพพตสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ 16 พระสุตตันตปิฎก …
  • ห้ามเข้าบ้านทางหน้าต่าง คนโบราณท่านห้ามเข้าบ้านทางหน้าต่าง โดยปกติบ้านย่อมมีประตูเข้าออก แต่บางคนไม่เข้าทางประตู อุตริไปเ…
  • ห้ามนำแกงหอยขมมาเลี้ยงแขก คนโบราณท่านห้ามเลี้ยงแขกด้วยแกงหอยขม โบราณมีข้อห้ามเอาไว้ว่า ห้ามนำแกงหอยขมมาเลี้ยงแขกหรือผู้ที่ม…
  • ห้ามเดินข้ามหนังสือ คนโบราณท่านห้ามข้ามหนังสือ หนังสือเป็นทางสูง เพราะเป็นแหล่งความรู้ เรารู้อะไรดีๆ จากหนังสือ หนังส…

ห้ามนอนช่วงหัวค่ำ คนโบราณท่านห้ามนอนตอนหัวค่ำ สมัยโบราณผู้เฒ่าผู้แก่จะห้ามมิให้ลูกหลานนอนหัวค่ำ เพราะจะถูกผีอำ หรือ… ห้ามเจ้าบ่าวเจ้าสาวพบกันก่อนแต่งงาน ๓ วัน คนโบราณท่านห้ามเจ้าบ่าวเจ้าสาวพบกันก่อนแต่งงาน ๓ วัน การแต่งงานถือเป็นเรื่องสำคัญนัก สำหรับบ่าวสา… ห้ามแม่ลูกอ่อนตากผ้ากลางคืน คนโบราณท่านห้ามแม่ลูกอ่อนตากผ้ากลางคืน หญิงแม่ลูกอ่อนจะตากผ้าตอนกลางคืนไม่ได้ โบราณท่านห้ามไว้เด็… ห้ามเดินข้ามหนังสือ คนโบราณท่านห้ามข้ามหนังสือ หนังสือเป็นทางสูง เพราะเป็นแหล่งความรู้ เรารู้อะไรดีๆ จากหนังสือ หนังส…

มาดู!! อาชีพที่ได้รับความนิยมของนักศึกษาจบใหม่ที่อยากทำ

ชีวิตหลังความตาย ตายแล้วจะไปไหน ความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายว่ามีภาคต่อหรือไม่ สำคัญมากพอที่จะทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นคนที่ดีขึ้… ตายแล้วไปที่ไหนได้บ้าง ชีวิตหลังความตาย เมื่อเราตายไปแล้ว กรรมที่เราได้ทำมาทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว จะเป็นตัวตัดสินว่าเราจะไปที่ไหน ดังที่พร… ห้ามเล่นเงาตอนกลางคืน โบราณกล่าวไว้ อย่าให้เด็กๆ หรือแม้แต่ผู้ใหญ่เล่นเงาตัวเองในยามกลางคืน เพราะจะทำให้เด็กเกิดเหตุร้า… ห้ามเล่าความฝันตอนกินข้าว คนโบราณท่านห้ามเล่าควาฝันตอนกินข้าว โบราณกล่าวไว้ว่า ห้ามพูดหรือเล่าความฝันในเวลาที่กินข้าว ใครขื… ห้ามใช้เท้าชี้สิ่งของ คนโบราณท่านห้ามใช้เท้าชี้สิ่งของ พวกเด็กๆ จะถูกสั่งสอนและถูกผู้ใหญ่ดุด่าว่ากล่าวประจำ เรื่องใช้เท…

ห้ามทักเสียงดังนอกบ้านที่ได้ยินตอนกลางคืน คนโบราณบอกว่าในตอนกลางคืน ได้ยินเสียงอะไรดังกุกๆ กักๆ และดังอยู่ข้างนอกบ้านก็อย่าไปทัก ตอนกลางคืน… ห้ามกินของกินที่ตกหล่นบนพื้น คนโบราณท่านห้ามเก็บอาหารที่ตกหล่นอยู่บนพื้นมากิน โบราณกล่าวไว้ว่า ของกินที่ตกลงพื้นแล้ว อย่าได้เก… ห้ามเด็กกินตีนไก่ คนโบราณห้ามเด็กกินตีนไก่ มีคำบอกเล่าสืบต่อกันมาว่า เด็กคนไหนกินตีนไก่ จะทำให้มีนิสัยที่ซุกซน ว่าย… ห้ามปีนต้นไม้ตอนกลางคืน โบราณท่านห้ามปีนต้นไม้ตอนกลางคืน กลางคืนเป็นช่วงเวลาแห่งความสงบเงียบ ชาวบ้านหมดเวลาทำมาหากินอยู่ก… ถึงแม้ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับหมาของเราอยู่ แต่ต้องขึ้นอยู่กับหมอค่ะ เพราะที่บ้านก็เห็นตรงกันแล้วว่าอยากให้น้องจากไปแบบสงบ…

“มาฆบูชา 2565″ : ทำไมบุญกุศลไม่ช่วยฉัน ข้อธรรมจาก”พระไพศาล วิสาโล”

ห้ามแต่งงานเดือนคี่ คนโบราณท่านห้ามแต่งงานเดือนคี่ โบราณมีข้อห้ามเกี่ยวกับการแต่งงานไว้ว่า ห้ามแต่งงานในเดือนคี่ เดือ… วิทยาศาสตร์สมัยใหม่กับพุทธศาสนา ไอน์สไตน์ได้กล่าวว่า ถ้าจะหาศาสนาที่มีความสอดคล้องกับหลักการทางวิทยาศาสตร์แล้วละก็ ศาสนานั้นน่าจะ… การเกิดเป็นเปรต อสุรกาย พระไตรปิฎก (อัมพสักขรเปตวัตถุ พระไตรปิฎก เล่มที่ 26 ขุททกนิกาย วิมาน – เปตวัตถุ ข้อ 121) ที่มีชาย… ห้ามปลูกบ้านบนทางสามแพร่ง บนทางสามแพร่ง เป็นเส้นทางผ่านไปมาของพวกวิญญาณร้ายทั้งหลาย และมักจะเป็นที่ชุมนุมของพวกวิญญาณเหล่าน…

นอน ตี สาม ทุก วัน จะ ตาย ไหม

1 กัป เท่ากับเท่าไร พระพุทธเจ้าได้เปรียบเทียบระยะเวลา 1 กัปเอาไว้ว่า (ปัพพตสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ sixteen พระสุตตันตปิฎก … ความสำคัญของพระไตรปิฎก ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานได้ตรัสเอาไว้ว่า (พระไตรปิฎก เล่มที่ 10 พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาว… ความโชคดีที่มีพุทธศาสนาดำรงอยู่ พุทธศาสนาดำรงอยู่กับช่วงเวลาที่ไม่มีพุทธศาสนาอยู่ในโลก จะเห็นได้ว่าช่วงเวลาแรกเป็นช่วงเวลาที่สั้น… หากชีวิตหลังความตายมีจริง เราควรจะวางแผนเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายหรือไม่ หากเราวางแผนชีวิตโดยคิดว่าชีวิตหลังความตายมีจริง แ… นรก มหานรก โลกันตนรก นรกมีทั้งหมด 8 ขุม ตรงกลางของนรกขุมนั้นจะเรียกว่า มหานรก ชื่อของมหานรกทั้ง 8 ชุม คือ สัญชีวนรก กา…

Empirememes Empirememes Empirememes Empirememes

ห้ามปลูกเรือนในที่ลุ่ม คนโบราณท่านห้ามปลูกเรือนในที่ลุ่ม โบราณห้ามไว้ว่า อย่าได้ปลูกเรือนในที่ลุ่ม หาไม่แล้วจะเป็นอัปมงค… ห้ามเคาะชามเวลากินข้าว คนโบราณท่านห้ามเคาะจานชามยามกินข้าว เวลากินข้าวท่านห้ามเคาะจานชามเป็นอันขาด เพราะผีจะมากินด้วย ผี… ห้ามด่าและตบตีพ่อแม่ คนโบราณท่านห้ามบุตรธิดาด่าว่าและตบตีบิดามารดา โบราณกล่าวไว้ว่า บุคคลใดอกตัญญูต่อพ่อแม่ ไม่ว่าจะเป… ห้ามปอกมะพร้าวให้เกลี้ยงทั้งลูก คนโบราณท่านห้ามปอกมะพร้าวให้เกลี้ยงทั้งลูก โบราณท่านกล่าวว่า อย่าปอกมะพร้าวให้เกลี้ยงทั้งลูก เพรา…

นอน ตี สาม ทุก วัน จะ ตาย ไหม

ห้ามนำของไหว้เจ้าของบูชาผีมาใส่บาตร คนโบราณท่านห้ามนำของที่เขาใช้ไหว้เจ้า บูชาผี บูชาบรรพบุรุษมาใส่บาตร โบราณท่านกล่าวห้ามไว้เป็นเด็ด… ห้ามชี้นิ้วไปที่พระ คนโบราณท่านห้ามชี้นิ้วไปที่พระ นี่เป็นข้อห้ามที่เชื่อว่าทุกๆ คน คงจะเคยได้ยินและเคยถูกห้ามกันมาบ้… ห้ามเลี้ยงแมวห้า หมาหก อุบายโบราณท่านห้ามเลี้ยงแมวห้า หมาหก คนกับสัตว์มีความผูกพันกันมายาวนาน โดยเฉพาะหมากับแมว ผู้คนนิย… ห้ามหลับขณะเวลาฟังเทศน์ คนโบราณท่านห้ามหลับขณะเวลาฟังเทศน์ โบราณท่านห้ามไว้ว่า อย่าหลับขณะฟังเทศน์ หาไม่แล้วจะเกิดเป็นงูใ… ห้ามใช้สากกะเบือละลายน้ำแกง คนโบราณท่านห้ามใช้สากกะเบือละลายน้ำแกง โบราณห้ามว่า อย่าใช้สากกะเบือละลายน้ำแกง หามแล้วแกงจะบูดเร…

นอน ตี สาม ทุก วัน จะ ตาย ไหม

ห้ามเคาะปากหม้อข้าว คนโบราณท่านห้ามเคาะปากหม้อข้าว โบราณท่านห้ามนักหนา อย่าเคาะปากหม้อข้าว ถ้าใครเคาะก็จะโดนดุ เพราะแ… ห้ามร้องเพลงในครัว คนโบราณท่านห้ามร้องเพลงในครัว โบราณท่านห้ามไว้ว่า อย่าร้องเพลงในครัว หาไม่แล้วจะได้ผัวแก่ นี่แสดง… ห้ามคนคล้องพระเดินลอดราวตากผ้า โบราณห้ามคนคล้องพระเดินลอดราวตากผ้า สมัยโบราณการห้อยพระเครื่องและเครื่องรางของขลังนั้น เป็นไปอย่า…

บทความล่าสุด