ผล งาน นิราศ ของ สุนทร ภู่ มี ทั้งหมด กี่ เรื่อง

ผล งาน นิราศ ของ สุนทร ภู่ มี ทั้งหมด กี่ เรื่อง

บทความในหมวด บุคคลสำคัญของโลก ประวัติ พระพุทธเจ้า เจ้าชายสิทธัตถะ คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ เจ้าของทฤษฎีระบบเลือด ABO เนลสัน แมนเดลา มหาบุรุษแห่งแอฟริกาใต้ “จินตนาการ” สำคัญกว่า “ความรู้”

ผล งาน นิราศ ของ สุนทร ภู่ มี ทั้งหมด กี่ เรื่อง
ผล งาน นิราศ ของ สุนทร ภู่ มี ทั้งหมด กี่ เรื่อง

บทเห่กล่อมพระบรรทมน่าจะแต่งขึ้นสำหรับใช้ขับกล่อมหม่อมเจ้าในพระองค์เจ้าลักขณานุคุณ กับพระเจ้าลูกยาเธอในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เท่าที่พบมี four เรื่องคือเห่เรื่อง ข้อมูลวิกิพีเดีย เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ซ่อน โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น 1.กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม ไม่ใช้ ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่น สร้างความแตกแยกในสังคม งดการใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่นหรือยุยงให้เกลียดชังสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วันสุนทรภู่ ความเป็นมา ชีวประวัติสุนทรภู่

เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนกำเนิดพลายงาม เล่มสมุดไทย ๑ แต่งในรัชกาลที่ ๒ เรื่องพระราชพงศาวดาร ๒ เล่มสมุดไทย เเต่งในรัชกาลที่ ๔ บทเห่กล่อม ๔ เรื่อง

ผล งาน นิราศ ของ สุนทร ภู่ มี ทั้งหมด กี่ เรื่อง
ผล งาน นิราศ ของ สุนทร ภู่ มี ทั้งหมด กี่ เรื่อง

นิราศ ๙ เรื่อง นิราศเมืองแกลง ต้น พ.ศ. นิราศพระบาท ปลาย พ.ศ. นิราศภูเขาทอง พ.ศ. นิราศเมืองสุพรรณ (แต่งเป็นโคลง) พ.ศ.

‘วันสุนทรภู่’ 26 มิถุนายน เปิดประวัติกวีดัง ไม่ใช่คนระยอง?

หัวหิน เกาะเสม็ด เกาะช้างบ้านพักพัทยาปายเขาค้อที่พักหัวหิน …วันสุนทรภู่ คลิกเลย… ประวัติสุนทรภู่ ผลงานสุนทรภู่

  • จะได้เชยพลูจีบหมากดิบเจียน
  • บทละครเรื่องอภัยนุราช
  • แนวทางการประพันธ์
  • ชีวิตวัยเด็ก “สุนทรภู่” เรียนหนังสือที่วัดชีปะขาว
  • น้องจะลอยลมบนไปหนใด

สุนทรภู่เรื่องสวัสดิรักษา สุนทรภู่แต่งถวายสมเด็จเจ้าฟ้าอาภรณ์ในรัชกาลที่ ๒ ด้วยพระบาทสมเด็จฯ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงมอบสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์นั้นให้เป็นศิษย์ศึกษาอักขรสมัยในสำนักสุนทรภู่ เพลงยาวถวายโอวาท สุนทรภู่แต่งในรัชกาลที่ ๓ เมื่อตัวถูกถอดแล้วไปบวชอยู่ที่วัดราชบุรณะ เห็นจะแต่งเมื่อราว พ.ศ. สุนทรภู่ต้นฉบับ “รำพันพิลาป” ที่นำมาเป็นฉบับพิมพ์มีอยู่ ๑ เล่มสมุดไทย พระยาราชสมบัติ (เอิบ บุรานนท์) ได้นำมามอบให้ไว้แก่หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๐ บทกลอนเรื่องนี้ท่านสุนทรภู่ได้แต่งขึ้นตามความฝันของท่านเมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๕ อันเป็นระยะเวลาที่ท่านอยู่ในวัดเทพธิดา ทั้งรำพันถึงเรื่องราว เหตุการณ์และสถานที่ ในวัดเทพธิดาเกือบตลอดเรื่อง ประชุมกลอนนิราศต่าง ๆ ภาคที่ ๑ นิราศสุนทรภู่ ๔ เรื่อง

ผลงานสุนทรภู่

อย่าตะคั้นตะคอกให้เคืองหู ไม่ควรพูดอื้ออึ้งขึ้นมึงกู คนจะหลู่ล่วงลามไม่ขามใจ เป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปาก จะได้ยากโหยหิวเพราะชิวหา

เจ้าจงอุตส่าห์ทำสม่ำเสมียน (ขุนแผนสอนพลายงาม) บางตอนจาก นิราศภูเขาทอง ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์ มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต

undefined

๒๓๘๒ ชีวิตครอบครัวกับแม่ม่วง ก็สะดุดหยุดลง ต่อมา เมื่อสุนทรภู่ลาสิกขา และเข้าถวายตัวต่อ สมเด็จเจ้าฟ้า กรมขุนอิศเรศรังสรรค์ ชีวิตครอบครัวของสุนทรภู่กับแม่ม่วง จึงกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง และคงอยู่ด้วยกันตลอดมา เมื่อสุนทรภู่รับราชการอีกครั้ง ในรัชกาลที่ ๔ สุนทรภู่มีบุตรชายกับแม่ม่วงคนหนึ่งชื่อ น้อย หรือนิล ชีวิตครอบครัวของสุนทรภู่ไม่ได้อยู่กับภรรยาคนใดคนหนึ่งโดยตลอด มีการพลัดพรากจากกันระยะหนึ่งอยู่เสมอ แต่บุตรของสุนทรภู่ทั้ง ๓ คน คือ พัด ตาบ และน้อยหรือนิล ได้อยู่ใกล้ชิดกับสุนทรภู่ นอกจากบุตรทั้ง ๓ คนนี้แล้ว สุนทรภู่ยังได้อุปการะเด็กเป็นบุตรบุญธรรมอีก ๒ คน ชื่อ กลั่น และชุบ ช่วงบั้นปลายชีวิต สุนทรภู่รับราชการอีกครั้งได้เพียง ๔ ปี ก็ถึงแก่กรรมใน พ.ศ. ๒๓๙๘ ขณะมีอายุ ๖๙ ปี ประวัติช่วงบั้นปลายชีวิตของสุนทรภู่นี้ มีกล่าวไว้ในหนังสือ ประวัติสุนทรภู่ และตำนานเมืองเพชรบุรี ของพระยาปริยัติธรรมธาดา (แพ ตาละลักษมณ์) ว่า “เมื่อเข้าสู่วัยชรา สุนทรภู่ถวายบังคมลาออกจากราชการ และไปซื้อบ้านอยู่ในสวน ที่ตำบลบางระมาด ธนบุรี และถึงแก่กรรม ที่บ้านสวนนี้เมื่ออายุ ๘๐ ปีเศษ”

ผล งาน นิราศ ของ สุนทร ภู่ มี ทั้งหมด กี่ เรื่อง
ผล งาน นิราศ ของ สุนทร ภู่ มี ทั้งหมด กี่ เรื่อง

เมื่อหนีมาหลายปี สงบจิตใจได้แล้ว ท่านจึงได้กลับไปกรุงเทพฯ อีกครั้ง ดังนี้ น่าจะเป็นปีระกา พ.ศ.๒๓๕๖ ก่อนท่านเข้ารับราชการสามปี ซึ่งท่านได้เข้าร่วมกับคณะละครนายบุญยัง แนะนำที่พักที่น่าสนใจ Kanary bay

undefined

โศกร้างห่างจรรฯ (๔๓) ๏ ล่วงทางบางใหญ่บ้าน เลี้ยวล่องคลองเล็กลอย

ผล งาน นิราศ ของ สุนทร ภู่ มี ทั้งหมด กี่ เรื่อง
ผล งาน นิราศ ของ สุนทร ภู่ มี ทั้งหมด กี่ เรื่อง

สารพัดตัดขาดประหลาดนัก แต่ตัดรักนี้ไม่ขาดประหลาดใจ ท่านสุนทรภู่มีผลงานด้านวรรณกรรมเป็นที่ประจักษ์มากมาย ในปี พ.ศ. 2530 มีการจัดตั้งสถาบันสุนทรภู่ขึ้น และได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็น วันสุนทรภู่ นับตั้งแต่นั้นมา เมื่อถึงวันสุนทรภู่ สถานที่ต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องมักจะมีการจัดงานรำลึกถึงท่านสุนทรภู่ เช่นที่พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ วัดเทพธิดาราม และจังหวัดระยอง และกิจกรรมที่ได้รับความนิยมคือการประกวดแต่งกลอนต่างๆ รวมถึงที่โรงเรียนมักจัดงานรำลึก

Scroll to Top