พระพุทธเจ้า ทรง พิจารณา พระ อภิธรรม 7 คัมภีร์ ที่ ใด

๕ การศึกษาพระอภิธรรมจะทำให้เข้าใจคำสอนที่มีคุณค่าสูงสุดในพระพุทธศาสนา เพราะ แค่การทำทาน รักษาศีล และการทำสมาธิก็ยังมิใช่คำสอนที่มีค่าสูงสุดในพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นเหตุให้ต้องเกิดมารับผลของกุศลเหล่านั้นอีก ท่านเรียกว่า กุศล เพราะกุศลชนิดนี้ยังไม่ทำให้พ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิด คำสอนที่มีค่าสูงสุดในพระพุทธศาสนาคือ การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวมหาสติปัฎ พระสวดอะไร……. เวลาไปงานศพ บ้างก็ว่าที่พระสวดนั้น พระสวดให้ผู้ตาย ฟัง คนที่ไปงานไม่ต้องพนมมือ บ้างก็ว่าท่านสวดให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ ฟัง เลยต้องพนมมือ ความจริงแล้วในงานศพ พระท่านสวดอะไร ให้ใครฟัง ก็คงจะไม่มีใครรู้เรื่องอยู่ดี เพราะสวดเป็นภาษาบาลี แล้วดังนั้นที่ถูกต้องจะต้องพนมมือหรือไม่ เพราะเหตุใดเจ้าคะ

พระพุทธเจ้า ทรง พิจารณา พระ อภิธรรม 7 คัมภีร์ ที่ ใด
พระพุทธเจ้า ทรง พิจารณา พระ อภิธรรม 7 คัมภีร์ ที่ ใด

รามัญก็เคร่งครัดในวินัย ส่วนฝ่ายไทยอยู่ระหว่างกลาง ไม่ใคร่เคร่งวินัยนัก และก็ไม่ย่อหย่อนอย่างพม่า พอใจจะถือเอาเหตุผลซึ่งก็สงเคราะห์ว่าเป็นฝ่ายสุตตันตปิฎก จะอย่างไรก็ตาม สารัตถะในพระอภิธรรมนั้นมีมาก

พระพุทธเจ้า ทรง พิจารณา พระ อภิธรรม 7 คัมภีร์ ที่ ใด
พระพุทธเจ้า ทรง พิจารณา พระ อภิธรรม 7 คัมภีร์ ที่ ใด

(มีต่อ : สาระรวบยอดของพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์) ตอบเมื่อ: 10 ก.พ.2008, 2:57 pm สาระรวบยอดของพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ อ.วินัย อัศว์ศิวะกุล

พระพุทธเจ้า ทรง พิจารณา พระ อภิธรรม 7 คัมภีร์ ที่ ใด
พระพุทธเจ้า ทรง พิจารณา พระ อภิธรรม 7 คัมภีร์ ที่ ใด

�����������อุปจยะ ความเติบขึ้นได้, �����������สันตติ สืบต่อได้, �����������ชรตา ทรุดโทรมได้, �����������อนิจจตา ความสลายไม่ยั่งยืน

พระพุทธเจ้า ทรง พิจารณา พระ อภิธรรม 7 คัมภีร์ ที่ ใด
พระพุทธเจ้า ทรง พิจารณา พระ อภิธรรม 7 คัมภีร์ ที่ ใด

������������ผลการค้นหาพบ� 35 �ตำแหน่ง ดังนี้ :- แสดงผลการค้น ลำดับที่��1 / 35กามราคะ ความกำหนัดด้วยอำนาจกิเลสกาม, ความใคร่กาม �������(ข้อ ๔ ในสังโยชน์ ๑๐, ข้อ ๑ ในสังโยชน์ ๑๐ ตามนัยพระอภิธรรม, ข้อ ๑ ในอนุสัย ๗) แสดงผลการค้น ลำดับที่��2 / 35จิต, จิตต์ ธรรมชาติที่รู้อารมณ์, สภาพที่นึกคิด, ความคิด, ใจ;

พระพุทธเจ้า ทรง พิจารณา พระ อภิธรรม 7 คัมภีร์ ที่ ใด

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top