ประกาศ ผล สอบ กรม ส่งเสริม การ ปกครอง ท้องถิ่น

มกราคม 2020 ธันวาคม 2019 พฤศจิกายน 2019

ประกาศ ผล สอบ กรม ส่งเสริม การ ปกครอง ท้องถิ่น
ประกาศ ผล สอบ กรม ส่งเสริม การ ปกครอง ท้องถิ่น

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับโอนข้าราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การคลังสินค้า ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (กำกับดูแลฝ่ายพัฒนาธุรกิจ) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ ผล สอบ กรม ส่งเสริม การ ปกครอง ท้องถิ่น
ประกาศ ผล สอบ กรม ส่งเสริม การ ปกครอง ท้องถิ่น

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 17 ธ.ค. รับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ

ประกาศ ผล สอบ กรม ส่งเสริม การ ปกครอง ท้องถิ่น
ประกาศ ผล สอบ กรม ส่งเสริม การ ปกครอง ท้องถิ่น

รายละเอียดผลงาน : นทบ.ชพ. โครงร่างผลงานและข้อเสนอแนวคิด : นจก.ชพ. รายละเอียดผลงาน : นจก.ชพ. โครงร่างผลงานและข้อเสนอแนวคิด : นปช.ชพ. รายละเอียดผลงาน : นปช.ชพ. โครงร่างผลงานและข้อเสนอแนวคิด : นวท.ชพ.

ประกาศ ผล สอบ กรม ส่งเสริม การ ปกครอง ท้องถิ่น
ประกาศ ผล สอบ กรม ส่งเสริม การ ปกครอง ท้องถิ่น

เอกสาร 6 แนบท้ายประกาศ ตำแหน่งรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เอกสาร 7 แนบท้ายประกาศ กำหนดการประเมินคุณลักษณอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อตำแหน่ง (สัมภาษณ์) 12 ธ.ค.

ประกาศ ผล สอบ กรม ส่งเสริม การ ปกครอง ท้องถิ่น

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top