ถ้า สุนทร ภู่ มีอายุ ถึง ปัจจุบัน สุนทร ภู่ จะ มีอายุ เท่าไร

ถ้า สุนทร ภู่ มีอายุ ถึง ปัจจุบัน สุนทร ภู่ จะ มีอายุ เท่าไร

บทเห่กล่อมของสามัญชน จะแต่งตามความรู้สึก ความคิด หรืออื่นๆ ตามแต่ผู้เห่กล่อมจะนึกอะไรได้ก็ร้องเป็นทำนอง อาจมีเนื้อร้องในทำนองปลอบขวัญ ให้ความอบอุ่น หรือบางทีก็มีขู่ให้กลัวบ้างก็มี มีการจดจำบทร้องเห่กล่อมกันต่อๆ มา สำหรับบทเห่กล่อมพระบรรทมสำหรับเจ้านายก็เช่นเดียวกัน กวีนำเอาเนื้อความจากเรื่องในวรรณคดีบ้าง เรื่องราว ตำนานต่างๆ บ้าง มาผูกเป็นเนื้อร้อง โดยใช้คำประพันธ์ประเภทกาพย์ กลอน เพื่อไว้เห่กล่อมพระราชโอรส ธิดา ของพระมหากษัตริย์ หรือเจ้านายชั้นสูง เนื้อร้องบทเห่กล่อมไม่กำหนดเรื่องราวเป็นแบบแผน แต่จะมีเนื้อหาสะท้อนให้เห็นสิ่งต่างๆ ที่เป็นวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อม ตามสภาพท้องถิ่นนั้น” บทเห่กล่อมเหล่านี้ เชื่อว่าสุนทรภู่แต่งถวายสำหรับขับกล่อมหม่อมเจ้าในพระองค์เจ้าลักขณานุคุณ กับพระเจ้าลูกยาเธอในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และเมื่อสุนทรภู่ถึงแก่กรรมแล้ว บทเห่กล่อมนี้ได้ใช้กล่อมบรรทมพระเจ้าลูกเธอในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอ ยู่หัว ตลอดรัชกาลที่ ๔ ด้วย ‘สุนทรภู่ มหากวีกระฎุมพี

  • ผมคิดว่า เราอย่ามองให้กวีลอยอยู่บนสังคม การที่คนนิยมสุนทรภู่ แสดงว่าบุคลิกการเป็นเพลย์บอยได้รับความนิยมกว้างขวางขึ้นด้วย
  • สงวนลิขสิทธิ์ @ บริษัทบ้านเราคอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • เวลามากก็ควรจะลองเลี้ยวเข้าไปคูสักหน่อย เพราะลึกจากปากคลองเข้าไปไม่มากชาวบ้าน
  • มิได้ชวนเจ้าไปชมประธมประโทน ฯ

นกยางขาวเหล่านกยางมีหางเปีย ล้วนตัวเมียหมดสิ้นทั้งดินแดน ถึงเดือนไข่ไปลับแลเมืองแม่ม่าย ขึ้นไข่ชายเขาโขดนับโกฏิแสน พอบินได้ไปประเทศทุกเขตแคว้น คนทั้งแผ่นดินมิได้ไข่นกยาง

สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ 2562

เศรษฐกิจเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม จุดประกายFeature

ถ้า สุนทร ภู่ มีอายุ ถึง ปัจจุบัน สุนทร ภู่ จะ มีอายุ เท่าไร
ถ้า สุนทร ภู่ มีอายุ ถึง ปัจจุบัน สุนทร ภู่ จะ มีอายุ เท่าไร

๒๓๗๒ สุนทรภู่ได้กลับมาเป็นพระอาจารย์ถวายพระอักษรแก้เจ้าฟ้ากลาง และเจ้าฟ้าปิ๋วอีกครั้งโดยท่านได้แต่งเพลงยาวถวายโอวาทถวาย ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๓๗๔ – ๒๓๗๕ เป็นช่วงที่สุนทรภู่บวชเป็นพระโดยจำพรรษาอยู่หลายวัดนอกจากนั้นได้ออกเดินทางไปเมืองต่างๆ และได้แต่งนิราศขึ้นเช่น เมืองเพชรบุรีได้แต่งนิราศเมืองเพชร วัดเจ้าฟ้าเมืองอยุธยา เพื่อเสาะหายาอายุวัฒนะ ได้แต่งนิราศวัดเจ้าฟ้านอกจากนั้นยังได้แต่ง นิราศอิเหนาซึ่งเป็นนิราศเรื่องเดียวที่ไม่ได้เขียนบันทึกการเดินทางแต่นำเอาเรื่องอิเหนา ตอนนางบุษบาถูกลมพายุหอบและอิเหนาออกติดตามหาแต่งพรรณนาความตามแนวที่ท่านถนัดเพื่อถวายพระองค์เจ้าลักขณานุคุณในระหว่างปี พ.ศ. ๒๓๘๒ – ๒๓๘๓ ได้เกิดนิราศสุพรรณภายหลังจากที่ท่านเดินทางไปเมืองสุพรรณบุรีโดยนิราศเรื่องนี้แต่งเป็นคำประพันธ์โคลงสี่สุภาพนอกจากนั้นยังได้แต่งเรื่องกาพย์พระไชยสุริยาซึ่งเป็นคำกาพย์ที่ใช้สำหรับการสอนอ่าน การผันสระและตัวสะกดมาตราต่างๆ อาจจะเรียกได้ว่าเป็นตำราเรียนภาษาไทยก็ได้ รวมทั้งท่านยังได้แต่งนิทานเป็นคำกลอนเรื่องสิงหไกรภพ (ตอนจบ) และเรื่องลักษณวงศ์ขึ้นอีกด้วยเช่นกันพ.ศ.

ผลงานสุนทรภู่ที่โดดเด่น คือ พระอภัยมณี

รูปปั้นตัวละครในเรื่อง “พระอภัยมณี” ที่ อ.แกลง จ.ระยองสุนทรภู่ใช้ชีวิตฆราวาสประมาณ ๕ ปี จึงออกบวชอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับนายพัด บุตรชาย ซึ่งอายุครบอุปสมบท โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์เรื่องการบวช สุนทรภู่จำพรรษาที่วัดราชบุรณะ ต่อมา ได้เดินทางไปเมืองสุพรรณบุรี เพื่อหาแร่มาแปรเป็นทองคำ แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ การเดินทางครั้งนี้สุนทรภู่ได้แต่ง โคลงนิราศสุพรรณ แต่แต่งเสร็จภายหลังจากไปจำพรรษา ที่วัดเทพธิดารามแล้ว คือ ราว พ.ศ. ๒๓๘๕ สุนทรภู่ได้แต่งเรื่อง รำพันพิลาป ซึ่งได้บันทึกเรื่องราว และความรู้สึกส่วนตัวไว้ เป็นลักษณะอัตชีวประวัติ กุฏิสุนทรภู่ ที่วัดเทพธิดาราม กรุงเทพฯ ซึ่งสุนทรภู่เคยจำพรรษาอยู่ หลังจากลาสิกขา สุนทรภู่ได้เข้าไปถวายตัวต่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็น สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนอิศเรศรังสรรค์ ซึ่งโปรดเรื่องการบอกบทดอกสร้อยสักวา และบทกลอน ช่วงนี้ สุนทรภู่ได้เดินทางไปนมัสการพระปฐมเจดีย์ และได้แต่ง นิราศพระประธม

ถ้า สุนทร ภู่ มีอายุ ถึง ปัจจุบัน สุนทร ภู่ จะ มีอายุ เท่าไร
ถ้า สุนทร ภู่ มีอายุ ถึง ปัจจุบัน สุนทร ภู่ จะ มีอายุ เท่าไร

ถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไป แต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืนฯ กรรมในปัจจุบันของสุนทรภู่มี 2 อย่าง คือสุนทรภู่เป็นคนติดเหล้า ติดหนักขนาดเมาอาละวาด คุมสติไม่อยู่ (ให้มัวเมาเหมือนหนึ่งบ้าเป็นน่าอาย) แม้ว่าบวชแล้วก็ยังเลิกไม่ได้ ข้อนี้อาจเป็นสาเหตุให้เกิดเรื่องฟ้องร้องต้องอธิกรณ์เมื่อบวชในวัดราชบูรณะ ต้องออกจากวัดลงเรือตุหรัดตุเหร่ไปกับลูกชาย ตัวท่านเองก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้ถึงโทษของสุรา แต่ก็สารภาพอย่างหน้าชื่นตาบานว่า ” ไม่ใกล้กรายแกล้งเมินก็เกินไป” แปลว่า จะให้ตัดขาดจากเหล้า ไม่ให้จิบให้ชิมเสียเลยก็เกินไปละ สรุปคือ รู้ทั้งรู้ว่าติดเหล้าแล้วเหมือนตกนรกก็ยังไม่วายกินอยู่นั่นเอง แต่ที่ร้ายกว่าเหล้าก็คือ มัวเมาเรื่องผู้หญิง ขนาดบวชเป็นพระแล้วก็ยังสารภาพว่า คิดถึงผู้หญิงอยู่ตลอดเวลา หักห้ามใจให้อยู่ในศีลอย่างผู้ถือบวชไม่ได้ (แต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืน)

ไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดมากรีดหิน แค่องค์พระปฏิมายังราคิน คนเดินดินหรือจะสิ้นคนนินทา

ถ้า สุนทร ภู่ มีอายุ ถึง ปัจจุบัน สุนทร ภู่ จะ มีอายุ เท่าไร
ถ้า สุนทร ภู่ มีอายุ ถึง ปัจจุบัน สุนทร ภู่ จะ มีอายุ เท่าไร

ถึงระยอง เหย้าเรือน ดูไสว แวะเข้าย่าน บ้านเก่า ค่อยเบาใจ เขาจุดไต้ ต้อนรับ ให้หลับนอน และต่อมารับความร่วมมือจากเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลต่าง ๆ ตามเส้นทางที่สุนทรภู่เดินผ่าน ได้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างหมุดกวีไว้ ดังจะได้กล่าวต่อไป

undefined

พระเพลินพิศคิดหมายเสียดายดวง แล้วหนักหน่วงนึกที่จะหนีไป นางเงือกน้อยแม่ของสุดสาครเป็นสาวรุ่น ส่วนแม่ศรีสาครเป็นแม่ม่าย น่าจะเป็นสาวใหญ่แล้ว อาจจะเป็นคนละคนกัน กลับมาที่อาการ “ไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารัก” ของสุนทรภู่ นอกเหนือจากสาวๆระดับสามัญชนเหมือนกัน ที่สุนทรภู่เจออยู่หลายคน ในนิราศวัดเจ้าฟ้า ท่านยังกล่าวถึงหญิงสาวในระดับสูงกว่าสามัญที่ท่านไปพัวพันอยู่ด้วย อย่าหมิ่นชายเชิญตรึกให้ลึกซึ้ง

รู้สึกว่านับวันจะเลื่อนไปทุกที่เพราะอากาศชื้นภายในโบสถ์ อีกทั้งหลังคาโบสถ์รั่วทำให้น้ำ ฝนไหลลงมาชะภาพเป็นทาง นอกจากภาพเขียนปริศนาธรรมแล้ว ภายในพระอุโบสถนี้ยัง มีของแปลกอีกอย่างคือ เหนือภาพเขียนแบบไทย ๆ ขึ้นไปมีภาพเขียนติดกรอบติดอยู่เหนือ หน้าต่าง ภาพเขียนเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับภาพปริศนาธรรมเลย แต่กลับเป็นภาพเขียน แบบตะวันตกซึ่งนับว่าสวยสดมาก ยังเป็นที่สงสัยกันว่าเพราะเหตุได้ภาพเหลานี้จึงมาตดอยู่ ที่นี่ได้เพราะไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลย จึงเพียงแต่สันนิษฐานกันว่าภาพเหล่านี้คงจะเป็น

undefined

ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์ มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ถ้า สุนทร ภู่ มีอายุ ถึง ปัจจุบัน สุนทร ภู่ จะ มีอายุ เท่าไร
ถ้า สุนทร ภู่ มีอายุ ถึง ปัจจุบัน สุนทร ภู่ จะ มีอายุ เท่าไร

2367 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเสด็จสวรรคต หลังจากนั้นสุนทรภู่ก็ออกบวช แต่จะได้ลาออกจากราชการก่อนออกบวชหรือไม่ยังไม่ปรากฏแน่ชัด แม้จะไม่ปรากฏโดยตรงว่าสุนทรภู่ได้รับพระบรมราชูปถัมภ์จากราชสำนักใหม่ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ก็ได้รับพระอุปภัมถ์จากพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่นอยู่เสมอ เช่น ปี พ.ศ. 2372 สุนทรภู่ได้เป็นพระอาจารย์ถวายอักษรเจ้าฟ้ากลางและเจ้าฟ้าปิ๋ว พระโอรสในเจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี ปรากฏความอยู่ในเพลงยาวถวายโอวาท นอกจากนั้นยังได้อยู่ในพระอุปถัมภ์ของพระองค์เจ้าลักขณานุคุณ และกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ ซึ่งปรากฏเนื้อความในงานเขียนของสุนทรภู่บางเรื่องว่า สุนทรภู่แต่งเรื่อง พระอภัยมณี และ สิงหไตรภพ ถวาย หลังจากลาสิกขาบท สุนทรภู่ได้รับพระอุปถัมภ์จากเจ้าฟ้าน้อย หรือสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑามณี กรมขุนอิศเรศรังสรรค์ รับราชการสนองพระเดชพระคุณทางด้านงานวรรณคดี สุนทรภู่แต่งเสภาพระราชพงศาวดาร บทเห่กล่อมพระบรรทม และบทละครเรื่อง อภัยนุราช ถวาย รวมถึงยังแต่งเรื่อง พระอภัยมณี ถวายให้กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพด้วย เมื่อถึงปี พ.ศ. สุนทรภู่พำนักอยู่ในเขตพระราชวังเดิม ใกล้หอนั่งของพระยามนเทียรบาล (บัว) มีห้องส่วนตัวเป็นห้องพักกั้นเฟี้ยมที่เรียกชื่อกันว่า “ห้องสุนทรภู่” เชื่อว่าสุนทรภู่พำนักอยู่ที่นี่ตราบจนสิ้นชีวิตเมื่อปี พ.ศ. อุปนิสัยสำคัญอีกประการหนึ่งของสุนทรภู่คือ มีความอหังการ์และมั่นใจในความสามารถของตนเป็นอย่างสูง ลักษณะนิสัยข้อนี้ทำให้นักวิจารณ์ใช้ในการพิจารณางานประพันธ์ซึ่งยังเป็นที่เคลือบแคลงอยู่ว่า เป็นผลงานของสุนทรภู่หรือไม่ ความอหังการ์ของสุนทรภู่แสดงออกมาอย่างชัดเจนอยู่ในงานเขียนหลายชุด และถือเป็นวรรคทองของสุนทรภู่ด้วย ในอดีตเคยมีความเข้าใจกันว่า สุนทรภู่เป็นผู้แต่ง นิราศพระแท่นดงรัง แต่ต่อมา ธนิต อยู่โพธิ์ ได้แสดงหลักฐานพิเคราะห์ว่าสำนวนการแต่งนิราศพระแท่นดงรัง ไม่น่าจะใช่ของสุนทรภู่ เมื่อพิจารณาประกอบกับเนื้อความ เปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในชีวิตของสุนทรภู่ และกระบวนสำนวนกลอนแล้ว จึงสรุปได้ว่า ผู้แต่งนิราศพระแท่นดงรัง คือ นายมี หรือ เสมียนมี หมื่นพรหมสมพักสร ผู้แต่งนิราศถลาง

Scroll to Top